Hektar

jedinica za površinu

Hektar je mjerna jedinica za površinu, koja se označava sa ha. Najčešće se koristi za izražavanje površine poljoprivrednog zemljišta i šuma. Ne spada u međunarodni sistem mjera (SI), ali nije ni zabranjena za upotrebu.

Historija uredi

Riječ hektar je izvedena iz grčkog hekto (stotinu) i ar, te je njeno značenje zapravo 100 ari.[1] Godine 1879. CIPM (Comité International des Poids et Mesures) je uzeo jedinicu hektar kao preporučenu. Čak i prije tog vremena, hektar je bila dio mjernih jedinica Sjevernonjemačkog saveza od 1868. godine. Od kasnog 19. vijeka u Njemačkom carstvu hektar je iznosio tačno 4 jutra (stara mjera za površinu zemljišta), koja se tradicionalno koristila. Stoga se mjera jutro naziva još i četvrtina hektara.

Mjera uredi

1 ha iznosi:

Za usporedbu sa drugim veličinama, može se reći otprilike da su približne veličine prosječnog nogometnog igrališta 68 x 105 metara odnosno 0,714 ha.

Također pogledajte uredi

Reference uredi