Gravitacijsko ubrzanje

U fizici, gravitaciono ubrzanje je ubrzanje predmeta uzrokovano silom gravitacije drugog predmeta. U odsustvu svih drugih sila, svaki predmet će ubrzavati u gravitacionom polju na isti način, bez obzira na masu predmeta. Na površini Zemlje, svi predmeti padaju sa ubrzanjem između 9,78 i 9,82 m/s2 u zavisnosti od geografske širine, sa konvencionom standardnom vrijednosti od tačno 9,80665 m/s2, (približno 32,174 ft/s2).[1][2]

Gravitaciono ubrzanje prema nekom predmetu je dato sa:

gdje je:

m - masa predmeta,
r - udaljenost od centra predmeta do mjesta za koje razmatramo gravitaciono ubrzanje,
- vektor jedinične dužine od centra predmeta do mjesta za koje razmatramo gravitaciono ubrzanje,
G - gravitaciona konstanta svemira.

Također pogledajte uredi

Reference uredi