Ekonomski fakultet u Tuzli

Ekonomski fakultet u Tuzli je jedna od članica Univerziteta u Tuzli. U okviru fakulteta djeluje Ekonomski fakultet (četverogodišnji studij) i Visoka poslovna škola (trogodišnji studij).

Fakultet ima ukupno pet različitih smjerova, međutim na početku svi studenti Ekonomskog fakulteta slušaju zajedničke predmete. Plan studiranja predviđa da se u prvih pet semestara slušaju zajednički predmeti, a za VI, VII i VIII semester student može da se opredijeli za jedan od pet mogućih smjerova[1]: Marketing, Računovodstvo i poslovne finansije, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Menadžment i Ekonomska teorija i politika.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, od 1996. godine, pokrenuo je i realizirao četiri ciklusa postdiplomskog studija Strategije poslovnog upravljanja.


Reference

uredi