Docent

Docent (ženski spol: docentica), je titula na pojedinim evropskim univerzitetima, i znači samostalni predavač na fakultetu odnosno univerzitetu. Po stepenu je viši od asistenta, a niži od vanrednog profesora.

U Njemačkoj i dijelovima Švicarske gdje se govori njemački, koriste se izrazi: Dozent ili Hochschuldozent, koji su akademska imenovanja srednjeg nivoa funkcija.

U mnogim zemljama, sa akademskim naslijeđem koje potiče iz zemalja njemačkog govornog područja, "docent" je akademsko imenovanje ispod profesorskog. Ova situacija je u: Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Mađarskoj, Latviji, Poljskoj, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, i Sloveniji.


Skraćeno se piše doc.