Dezinflacija

Dezinflacija je opadanje stope po kojoj raste opći nivo cijena u jednoj ekonomiji, odnosno to je usporavanje same inflacije.

Na primjer ako je stopa inflacije u aprilu iznosila 3,4%, a u maju 2,9%, tada možemo govoriti o dezinflaciji u maju u odnosu na prethodni mjesec. Dakle inflacija i dalje raste po određenoj stopi ali ta je stopa manja nego što je bila u prethodnom vremenskom periodu (u ovom slučaju manja je za 0,5% što nam predstavlja stopu dezinflacije). Mora se obratiti pažnja na to da dezinflaciju kao pojam ne pomiješamo sa deflacijom, koja predstavlja pad općeg nivoa cijena u određenom vremnskom periodu.

Dezinflacija se smatra pozitivnom pojavom u ekonomiji. Kada imamo pojavu stalne dezinflacije u periodu od nekoliko godina dolazi do jačanja same ekonomije. Međutim nije dobro da stalna dezinflacija pređe u deflaciju, s obzirom da navedena predstavlja negativnu pojavu i usporava ekonomski rast i povećava stopu nezaposlenosti.