Deset Božijih zapovijedi

Deset Božijih zapovjedi ili Dekalog (hebrejski דברימ - devarim = riječi) − također Musaovi zakoni ili Mojsijevi zakoni − je skup zakona kojeg su Izraelci primili od Boga na planini Sinaj preko Božijeg poslanika Mojsija, nakon prelaska preko Crvenog mora i izlaska iz egipatskog ropstva oko 1200. godine prije naše ere.

Hebrejski tekst o Deset Božijih zapovijedi na papirusu iz 2. stoljeća
(zbirka "Nash papirus", Egipat).
Mojsije/Musa sa Knjigom 10 Božijih zapovjedi
(Rembrandt, 1659.)

Zapovijedi su dio zbirke zakona poznate pod nazivom "Zakon" (hebrejski Tora) ili "Mojsijev zakon"[1][2][3] Izvorni Zakonik glasi:

 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
 2. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se, niti im služi.
 3. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga.
 4. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji!
 5. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
 6. Ne ubij!
 7. Ne sagriješi bludno!
 8. Ne ukradi!
 9. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
 10. Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca, niti išta što je bližnjega tvoga!

U suvremenim religijama, izraz "subota" (hebrejski šabat), je protumačen kao "dan odmora" ili petak.

Katoličanstvo uredi

 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
 2. Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
 3. Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
 5. Ne ubij!
 6. Ne sagriješi bludno!
 7. Ne ukradi!
 8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
 9. Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
 10. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

Pravoslavlje uredi

 1. Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene!
 2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti!
 3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega!
 4. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor tebi i Gospodu Bogu tvojemu!
 5. Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
 6. Ne ubij!
 7. Ne čini preljube!
 8. Ne kradi!
 9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega!
 10. Ne poželi ništa što je tuđe!

Islam uredi

Kur'an (Sura:ajet)

Poredak Zapovijed
1. 19. Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.
Sura Muhammed
2. 11. Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara - a stvara parove i od stoke - da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.
Sura Eš Šura
3. 224. I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude. - A Allah sve čuje i sve zna.
Sura El Bekara
4. 23. Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.
Sura El Isra
5. 38. Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar.

39. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se - Allah će, sigurno, oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je.

Sura El Maida
6. 7. A peti put da ih pogodi Allahovo prokletstvo ako lažu!
Sura En Nur

283. Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog. A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, Gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će biti grješno, a Allah dobro zna ono što radite.

Sura El Bekara
7. 32. Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini - kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva - kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.
Sura El Maida
8. 32. I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!
Sura El Isra
9. 36. I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu
Sura En Nisa
10. 9. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate!
Sura El Džumua

Također pogledajte uredi

Reference uredi

 1. ^ McCarthy D. J. (1963): Treaty and Covenant; “Egyptian and Hittite Treaties” in J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 2nd ed., pp. 199–206 (1955).
 2. ^ Hillers D. R. (1982): Covenant: The History of a Biblical Idea (1969); Jonathan Bishop, The Covenant (1982), a look at covenants in the Old and New Testaments and an attempt to apply the concept to today’s world.W. Beyerlin, Herkunft und Geschichte der altesten Sinai traditionen (1961)
 3. ^ Mendenhall G. E. (1962): “Covenant,” Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 1, pp. 714–723.

Vanjski linkovi uredi