Citosol

Citosol je ćelijska tečnost u kojoj se nalaze ćelijske organele i gdje se vrši ćelijski metabolizam. Proteini unutar citosola igraju važnu ulogu i provođenju signala i glikolizi.

Kod prokariota sve hemijske reakcije se zbivaju u citosolu. Kod eukariota citosol okružuje sve ćelijske organele i zajedno oni nose naziv citoplazma. Kod biljaka količina citosola može biti znatno smanjena radi veličine tonoplasta, centralne vakuole, koja zauzima veći dio ćelije. Dio citosola u jedru se naziva nukleohijaloplazma.

Koncentracija molekula u citosolu je proporcionalna osmotskom pritisku ćelije, što dovodi do transporta vode u oba smjera. Citosol se sastoji pretežno od vode, rastvorenih iona, manjih molekula i velikih hidrosolubilnih molekula (kao što su proteini). U citosolu je velika koncentracija kalijevih iona, a mala koncentracija natrijevih iona. PH citosola je oko 7 (neutralna).