AFC

čvor stranica na Wikimediji

Skraćenica AFC se može odnositi na: