Stari kineski način pisanja brojeva: prazno mjesto znači nula.

Nula (0) je cijeli broj koji nije ni pozitivan ni negativan. Njegova apsolutna vrijednost je 0. Nula je paran broj.

Računske operacije s nulom:

  • Sabiranje: dodavanje nule bilo kojem broju ne povećava vrijednost tom broju.
  • Oduzimanje: oduzimanje nule od bilo kojeg broja ne smanjuje vrijednost tog broja.
oduzimanjem nekog broja od nule mijenja se predznak tog broja
  • Množenje: množenje bilo kojeg broja s nulom daje umnožak nula.
  • Dijeljenje: dijeljenje bilo kojeg broja s nulom nema rješenje te se kaže da je nedefinirano.
  • Dijeljenje nule nekim brojem različitim od nule daje nulu
  • Dijeljenje nule nulom je nedefinisano
  • Potenciranje: potenciranje bilo kojeg broja (različitog od nule) nulom daje rezultat 1.
  • potenciranje nule bilo kojim brojem različitim od nule daje nulu.
  • potenciranje nule nulom daje broj 1

Vanjski linkoviUredi