Šablon:Grb

Zaštićeno autorskim pravima

Ova slika predstavlja simbol vlade, vojske, vojne jedinice, porodice i dr. kao što je zastava, pečat, amblem, grb ili čelenka. Njegov vlasnik najvjerovatnije posjeduje autorska prava. Također se zna da je predstavljanje ovog simbola zaštićeno autorskim pravima vlasnika simbola ili je dostupan pod slobodnom licencom. Mogu postojati i druga ograničenja reprodukcije, uključujući, ali ne i ograničavajući se na član 6 Pariške konvencije. Smatra se da se korištenje slike simbola u niskoj rezoluciji

spada pod poštenu upotrebu po zakonu za autorska prava SAD-a. Bilo koje drugo korištenje ove slike, na Wikipediji ili drugdje, može biti kršenje autorskih prava. Za više informacija o poštenoj upotrebi slika na Wikipediji, pogledajte Wikipedia:Poštena upotreba.

Pažnja

Pošiljaocu: molimo dodajte detaljno objašnjenje poštene upotrebe za svaku upotrebu, kao što je opisano na Wikipedia:Stranica sa opisom slike, kao i izvor djela i podatke o autorskim pravima.