Zimski turizam

Zimski turizam je poseban oblik turizma gdje turista najčešće upražnjava zimski sport (npr. nordijsko i alpsko skijanje). Glavna skijališta su locirana većinom u različitim evropskim državama: Andora, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Češka, Francuska, Njemačka, Island, Italija, Norveška, Poljska, Srbija, Švedska, Slovenija, Španija, Švicarska), ali i u Kanadi, USA, (Kolorado, Kalifornija, Utah, Montana, Wyoming, New York, New Jersey, Michigan, Vermont, New Hampshire), Novom Zelandu, Japanu, Južnoj Koreji, Čileu i Argentini.