Vestalne djevice su bile zadužene da čuvaju vječnu vatru u Hramu Veste na Rimskom forumu u doba rane rimske republike od 6. vijeka p. n. e.

Vesta je bila rimska boginja vatre a kult o Vesti je govorio prvobitno o 4 a kasnije o 6 djevica koje su čuvale vječnu vatru na oltaru Hrama Veste. Pored čuvanja vječne vatre, Vestalne djevice su također bile zadužene da čuvaju razne rimske artifakte koji su navodno odlučivali sudbinu Rima uključujući i Paladium statuu koja je iz Troje donesena u Rim.