Turbe šejha Derviša Ishaka

Turbe Šejha Derviša Ishaka nalazi se u gradu Mostaru. Proglašeno je zajedno sa Koski Mehmed-pašinom džamijom, medresom, šadrvanom i haremom za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.[1].

Lokacija Uredi

Koski Mehmed-pašina džamija smještena je u Starom gradu, na lijevoj obali Neretve, između rijeke, ulice Kujundžiluk, oko 150 metara sjeverno od Starog mosta i oko 20 metara južno od Male tepe.

Historija Uredi

Turbeta su nadgrobni spomenici iz osmanlijskog vremena. Podizali su ih uglednici i moćnici sebi ili za drugog, koji je obično bio od nekog velikog vjerskog ili kulturnog ugleda, iako su takve gradnje bile u suprotnosti sa islamskim vjerskim kanonima. Dosta često turbeta su skromnijeg izgleda – jednostavne kuće manjih dimenzija sa dvovodnim ili četverovodnim krovom izrađeni od lokalnih materijala – kamena, ćerpića ili drveta.[2]

U Mostaru je sagrađeno sedam turbeta od kojih tri i danas postoje, dok su ostala porušena: Šejha Mahmuda Babe, Mustafe Ejubovića (Šejha Juje), Šejha Derviša Ishaka, Mehmed-age Krehe, Šejha Ismaila Opijača, Šejha Mustafe Jusufovića, Nure-hanume.

Turbe Šejha Ishaka prvobitno nalazilo se u Malom carinskom haremu, a prilikom ekshumacije groblja, 1965. godine, zbog izgradnje željezničke stanice, turbe preneseno je u dvorište Koski Mehmed-pašine džamije, gdje se i danas nalazi. Smješteno je uz sam objekat medrese.Turbe je na prvoj lokaciji obnovio 1933. godine Ibrahim efendija Ribica i bilo je prekriveno ravnim cementnim pokrovom.

O dervišu Šejhu Ishaku nema pouzdanih historijskih podataka. Narodno predanje kaže da je porijeklom iz Mađarske odakle se doselio i stalno nastanio u Mostaru. Postoji legenda da je umro 1737. godine u boju Bošnjaka pod Banjom Lukom. Natpis u prozi na bosanskom jeziku i nesh pismu nalazi se na kamenoj ploči na turbetu. U natpisu je navedena godina smrti 1737.

Opis Uredi

Turbe je kvadratne osnove vanjskih dimenzija 4,00 x 4,00 m. Kameni zidovi nose četverostrešnu drvenu krovnu konstrukciju prekrivenu pločom. Jedini otvori na objektu su ulaz i dva prozorska otvora. Ulaz u objekta je urađen u vidu kamenog profiliranog portala sa završetkom u vidu prelomljenog luka ispod kojeg se nalazi kamena ploča sa tarihom.

Literatura Uredi

  • Mehmed Mujezinović, "Kulturno naslijeđe", Sarajevo –Publishing, 3. izdanje, str. 61 – 65, 1998. -Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, knjiga 3

Reference Uredi

  1. ^ "Turbe šejha derviša Ishaka". Komisija za nacionalne spomenike. Pristupljeno 9. 2. 2017.[mrtav link]
  2. ^ "Amir Pašić: ISLAMIC ARHITEKTURE BOSNIA AND HERCEGOVINA". RESEARCH CENTRE FOR ISLAMIC HISTORY, ART and CULTURE, Istanbul, 1994. Pristupljeno 9. 2. 2016.