Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (Tomas Hobs; 5. april 15884. decembar 1679), bio je engleski filozof koji je najpoznatiji po svojim teorijama društvenog ugovora. Njegovo najpoznatije djelo je Levijatan (Leviathan). U tom djelu on daje doktrinu modernih prirodnih prava.

Tomas Hobs

On stvara u periodu kada robna proizvodnja u Engleskoj dovodi do antagonizma privatnih interesa, koji proizvode opsesivni egoizam. U takvnim uslovima se zakoni tržišta izražavaju kao zakoni džungle. To je jedno teško, depresivno, socijalno-patološko stanje gdje Hobs zaključuje da u robnoj tržišnoj utakmici vlada zakon "Homo homini lupus est" ("Čovjek je čovjeku vuk"). Hobs zaključuje da se u ovakvom vučijem svijetu kategorije dobra i zla, pravde i nepravde, ne mogu regulisati i riješiti sa individualnog, već isključivo sa općeg društvenog stajališta. Stoga je, po njemu, nužno potrebna država. Hobs je tvorac koncepcije duplog ugovora o nastanku i funkcionisanju države; na društveni ugovor, gdje su se ljudi dogovorili o općem dobru, nadovezuje se kraljevski ugovor gdje narod ovlaštenja prenosi na kralja. Ovaj njegov koncept o društveno-kraljevskom ugovoru, sa političkog stajališta, bio je prihvatljiv za različite političke opcije, i za liberalnu i socijalnu i monarhističku, jer je svaki od njih mogao u njemu naći nešto za sebe.

Hobsov politički koncept ugovora je u historiji Engleske imao fundamentalno značenje, jer je postojao kompromis između stranaka a ne politički radikalizam koji vodi političkim revolucijama, a to prema Hobsu stvara haotično stanje.

Hobs ostaje stalno bitan, njegova strogo minimalna metafizika (materijalizam) i etika (vrsta egoizma), i njegova netrepeljivost prema teoriji koje se ne suočava neposredno sa osnovnim istinama, čine ga stalnim uzorom za skeptične i pragmatične filozofe.

Također pogledajteUredi

Vanjski linkoviUredi