Superoksid

(Preusmjereno sa Superoksidi)

Superoksidi su spojevi kisika s težim elementima IA grupe (K, Rb, i Cs) tipa MO2. Svi tvore kristalne spojeve koje sadrže kation M+ i anion O2. Superoksidi su obojeni, paramagnetični i nestabilni spojevi koji se zagrijavanjem raspadaju na metalni oksid i kisik. Stepen oksidacije kisika u ovim spojevima je (-1/2).

Struktura superoksid-iona

Osobine superoksida

uredi

Rastvaranjem alkalnih superoksida u vodi dolazi do brzog disproporcioniranja superoksid-iona:

2 O2 + 2 H2O → O2 + H2O2 + 2 OH

Pri zagrijavanju se čvrsti superoksidi razlažu prema reakciji:

2NaO2 → Na2O2 + O2

Također pogledajte

uredi