Spektar (čvor)

Spektar se može odnositi na:

U fizici

U psihologiji

U matematici

Vlastita imena