Socijaldemokratija

Socijaldemokratija je naziv za struju nastalu u marksističkom pokretu s kraja 19. i početka 20. vijeka koja je držala kako će se transformacija kapitalističkog u socijalističko društvo kroz niz postepenih reformi umjesto revolucije. Socijaldemokrati se zalažu za zakonodavstvo kojemu je cilj putem porezne i socijalne politike što je moguće više smanjiti nejednakost među građanima.

Socijaldemokracija se također odnosi i na društvo ustrojeno po socijaldemokratskim principima. Socijalistička Internacionala je svjetska organizacija koja okuplja socijaldemokratske stranke - socijaldemokraciju definira kao idealni oblik predstavničke demokratije koji će riješiti probleme liberalne demokratije putem stvaranja države blagostanja stvorene po slijedećim principima:

  • sloboda koja znači više od individualne slobode, i uključuje slobodu od diskriminacije, odnosno slobodu od eksploatacije od strane vlasnika sredstava za proizvodnju;
  • jednakost i socijalna pravda, koja uključuje ne samo jednakost pred zakonom, nego i ekonomsku i socio-kulturnu jednakost;
  • solidarnost koja podrazumijeva suosjećanje s žrtvama nepravde i nejednakosti