Rutil je tetragonski mineral. Uz anatas i brukit jedan je od tri kristalne strukture titanijevog dioksida (TiO2). Naziv potiče iz latinskog "rutilus" što znači crven. Tvrdoća prema Mohsovoj skali je 6-6,5. Rudni je mineral titana.

Sintetički minerali rutila upotrebljavaju se kao drago kamenje. Ima visok indeks prelamanja i disperziju svjetlosti, zbog čega je sintetički rutil jedno vrijeme korišten kao imitacija dijamanta (od 1947. do sedamdesetih godina). Javlja se kao akcesorni mineral u magmatskim i metamorfnim stijenama. Mikroskopski sitne inkluzije igličastog rutila u nekim mineralima (najčešće u korundu, rjeđe u turmalinu, silimanitu, apatitu, enstatitu) raspoređene duž kristalnih osa minerala domaćina dovode do pojave asterizma, kao što je to slučaj kod zvjezdastog rubina i safira, ili mačjeg oka.