Molim vas razmotrite promjenu vašeg korisničkog imena jer ovo postojeće ne zadovoljava smjernice i standarde Wikipedije. Korisničko ime ne smije biti komercijalno, ime firme, nekog proizvoda, institucije i sličnog. --- CH3OHCl3Radodaj H2O 12:34, 23 maj 2019 (CEST)