Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume - Drugi jezici