Spisak luksemburških velikih vojvoda - Drugi jezici