Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine - Drugi jezici