Sanjao sam noćas da te nemam (velike rock balade) - Drugi jezici