Nacionalni savjetodavni komitet za aeronautiku - Drugi jezici