Međunarodna asocijacija za zračni transport - Drugi jezici