Kraljevska kapela "Sveti Petar u lancima" - Drugi jezici