Sabahski sunnet: razlika između verzija

Uklonjen 31 bajt ,  prije 15 godina
nema sažetka izmjene
[nepregledana izmjena][nepregledana izmjena]
No edit summary
No edit summary
Zatim se uče euza, bismila i Fatiha:
 
Euzu billahi mine-ššejtani-rradžim
EUZU BILLAHI MINE-ŠŠEJTANI-RRADŽIM
Bismillahi-rrahmani-rrahim
BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM
 
1.El—hamdu lillahi rabbil—alemin
1.EL—HAMDU LILLAHI RABBIL—ALEMIN
2.EREr-RAHMANIRrahmanir-RAHIMrahim
3.MALIKIMaliki JEVMIDjevmid-DINdin
4.Ijjake na'budu ve ijjake neste'in
4.IJJAKE NE’ABUDU, VE IJJAKE NESTE’IN
5.Ihdines-siratal-mustekim
5.IHDINES-SIRATEL-MUSTEKIM
6.Siratallezine en'amte 'alejhim gajril-magdubi 'alejhim ve led-dallin.
6.SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM VE LED-DALLIN.
 
Zatim se uči jedan duži ili tri kraća kur'anska ajeta. Kod nas je u praksi da se uči jedna kraća sura čime se ispunjava ovaj uvjet.
Ta sura može npr. biti sura Kevser:
 
1.Inna a'tajnakel-kevser
1.INNA EATAJNAKEL--KEVSER
2.Fe salli lirabbike venhar
2.FE SALLI LI RABBIKE VEN--HAR
3.Inne šanieke huvel-ebter.
3.INNE ŠANI’EKE HUVEL--EBTER
 
Zatim se obavi ruku, sedžde i ustane na drugi rekat na kojem se uči bismila, Fatiha i duži ajet ili tri kraća ili kao što sam naveo sura, ali ono što se uči ne smije biti isto što se uči i na prvom rekatu. Zato navodimo suru Ihlas:
 
1.Kul huvallahu ehad
1.KUL HUVALLAHU EHAD
2.Allahus-samed
2.ALLAHU—SAMED
3.Lem jelid ve lem juled
3.LEM JELID, VE LEM JULED
4.Ve lem jekun lehu kufuven ehad.
4.VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD
 
Zatim se obavi ruku i sedžde. Poslije toga je sjedenje na kojem se uči Ettehijjatu, salavati i dova. I zatim se preda selam.
399

izmjena