Sabahski sunnet: razlika između verzija

Uklonjeno 10 bajtova ,  prije 15 godina
Vraćena izmjena 455842 korisnika Haf (razgovor)
[nepregledana izmjena][nepregledana izmjena]
No edit summary
(Vraćena izmjena 455842 korisnika Haf (razgovor))
Na prvom rekatu se uči Subhaneke:
Subhaneke allahumme ve bihamdike ve tebarekesmuke ve teala džedduke ve la ilahe gajruke.
 
Zatim se uče euza, bismila i Fatiha:
EUZU BILLAHI MINE-ŠŠEJTANI-RRADŽIM
 
BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM
EUZU BILLAHI MINE-ŠŠEJTANI-RRADŽIM
1.EL—HAMDU LILLAHI RABBIL—ALEMIN
BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM
2.ER-RAHMANIR-RAHIM
 
3.MALIKI JEVMID-DIN
1.EL—HAMDU LILLAHI RABBIL—ALEMIN
4.IJJAKE NE’ABUDU, VE IJJAKE NESTE’IN
2.ER-RAHMANIR-RAHIM
5.IHDINES-SIRATEL-MUSTEKIM
3.MALIKI JEVMID-DIN
4.IJJAKE NE’ABUDU, VE IJJAKE NESTE’IN
5.IHDINES-SIRATEL-MUSTEKIM
6.SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM VE LED-DALLIN.
 
Zatim se uči jedan duži ili tri kraća kur'anska ajeta. Kod nas je u praksi da se uči jedna kraća sura čime se ispunjava ovaj uvjet.
 
Ta sura može npr. biti sura Kevser:
1. INNA EATAJNAKEL--KEVSER
 
2. FE SALLI LI RABBIKE VEN--HAR
1.INNA EATAJNAKEL--KEVSER
3. INNE ŠANI’EKE HUVEL--EBTER
2.FE SALLI LI RABBIKE VEN--HAR
3.INNE ŠANI’EKE HUVEL--EBTER
 
Zatim se obavi ruku, sedžde i ustane na drugi rekat na kojem se uči bismila, Fatiha i duži ajet ili tri kraća ili kao što sam naveo sura, ali ono što se uči ne smije biti isto što se uči i na prvom rekatu. Zato navodimo suru Ihlas:
1. KUL HUVALLAHU EHAD
 
2. ALLAHU—SAMED
1.KUL HUVALLAHU EHAD
3. LEM JELID, VE LEM JULED
2.ALLAHU—SAMED
34.LEM VE JELID,LEM VEJEKUN LEMLEHU KUFUVEN JULED EHAD
4.VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD
 
Zatim se obavi ruku i sedžde. Poslije toga je sjedenje na kojem se uči Ettehijjatu, salavati i dova. I zatim se preda selam.
399

izmjena