Razlika između verzija stranice "Sabahski sunnet"

Dodano 10 bajtova ,  prije 16 godina
nema sažetka izmjene
[nepregledana izmjena][nepregledana izmjena]
No edit summary
No edit summary
Na prvom rekatu se uči Subhaneke:
Subhaneke allahumme ve bihamdike ve tebarekesmuke ve teala džedduke ve la ilahe gajruke.
 
Zatim se uče euza, bismila i Fatiha:
 
EUZU BILLAHI MINE-ŠŠEJTANI-RRADŽIM
BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM
1.EL—HAMDU LILLAHI RABBIL—ALEMIN
 
2.ER-RAHMANIR-RAHIM
1.EL—HAMDU LILLAHI RABBIL—ALEMIN
3.MALIKI JEVMID-DIN
2.ER-RAHMANIR-RAHIM
4.IJJAKE NE’ABUDU, VE IJJAKE NESTE’IN
3.MALIKI JEVMID-DIN
5.IHDINES-SIRATEL-MUSTEKIM
4.IJJAKE NE’ABUDU, VE IJJAKE NESTE’IN
5.IHDINES-SIRATEL-MUSTEKIM
6.SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM VE LED-DALLIN.
 
Zatim se uči jedan duži ili tri kraća kur'anska ajeta. Kod nas je u praksi da se uči jedna kraća sura čime se ispunjava ovaj uvjet.
 
Ta sura može npr. biti sura Kevser:
 
1. INNA EATAJNAKEL--KEVSER
2. FE SALLI LI RABBIKE VEN--HAR
3. INNE ŠANI’EKE HUVEL--EBTER
 
Zatim se obavi ruku, sedžde i ustane na drugi rekat na kojem se uči bismila, Fatiha i duži ajet ili tri kraća ili kao što sam naveo sura, ali ono što se uči ne smije biti isto što se uči i na prvom rekatu. Zato navodimo suru Ihlas:
 
1. KUL HUVALLAHU EHAD
2. ALLAHU—SAMED
3. LEM JELID, VE LEM JULED
43. VE LEM JEKUNJELID, LEHUVE KUFUVENLEM JULED EHAD
4.VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD
 
Zatim se obavi ruku i sedžde. Poslije toga je sjedenje na kojem se uči Ettehijjatu, salavati i dova. I zatim se preda selam.
408

izmjena