Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244: razlika između verzija