Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

m
nema sažetka izmjene
mNo edit summary
mNo edit summary
'''Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)''' je najviša naučna i umjetnička državna institucija Bosne i Hercegovine.
 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno Zakonom (Sl. l. NR BiH 14/51) 1951. godine. Naučno društvo, kao najviša ustanova za brigu o naučnom životu,je funkcioniralo je sve dok Skupština Bosne i Hercegovine 1966. godine nije donijela Zakon (Sl. l. SR BiH 22/66) prema kojem je Naučno društvo Bosne i Hercegovone preraslo u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, najvišu naučnu i umjetničku instituciju Bosne i Hercegovine.
 
Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uvjerenja svojih članova.
Predsjedništvo ANUBIH sačinjavaju predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar, sekretari odjeljenja i po jedan predstavnik svakog odjeljenja, koje bira Skupština iz reda redovnih i dopisnih članova.
 
Na Izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj 20. 6. 2017. godine, za na trogodišnji mandatni period (1. 7. 2017 – 1. 7. 2020. godine) izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i po jedan član Predsjedništva iz svakog odjeljenja. Na Skupštini je također potvrđen izbor sekretara odjeljenja koji su ranije izabrani na sjednicama odjeljenja ANUBiH.
Predsjedništvo ANUBiH može, na prijedlog Izvršnog odbora, formirati radna tijela sa posebnim zadacima u pojedinim oblastima djelovanja Akademije.
 
Na Izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj 20. 6. 2017. godine, za trogodišnji mandatni period (1. 7. 2017 – 1. 7. 2020. godine) izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i po jedan član Predsjedništva iz svakog odjeljenja. Na Skupštini je također potvrđen izbor sekretara odjeljenja koji su ranije izabrani na sjednicama odjeljenja ANUBiH.
 
Na osnovu glasanja za članove Predsjedništva ANUBiH izabrani su:
* Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
* Inter -University Center (IUC) Dubrovnik
*  Inter-Academy Council of Southeast Europe (IAC SEE)
* International Council for Science (ICSU)
* International Union of Academies (IUA)
73.705

izmjena