Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

nema sažetka izmjene
No edit summary
No edit summary
# Akademik Muris Čičić
# Akademik Slavo Kukić
#Akademkinja Adila Pašalić-Kreso
# Akademik Mirko Pejanović
# Akademik Miodrag Simović
#Akademik Miloš Trifković
# Dopisni član Fikret Čaušević
 
# Akademik Muhidin Hamamdžić
# Akademkinja Mirsada Hukić
#Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić
# Akademik Slobodan Loga
# Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević
# Akademik Kemal Hanjalić
# Akademik Enver Mandžić
#Akademik Zijo Pašić
# Akademkinja Branislava Peruničić
# Akademik Asif Šabanović
13

izmjena