Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

nema sažetka izmjene
(ažuriranje sadržaja)
No edit summary
| web_stranica = {{URL|http://www.anubih.ba}}
}}
 
== Historija ==
[[Datoteka:ANUBiH 24022014379.jpg|mini|Ploča sa natpisom: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine]]
'''Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)''' je najviša naučna i umjetnička ustanovadržavna na prostoru [[Bosna iinstitucija Hercegovina|Bosne i Hercegovine]].
 
ANUBiH je nastala iz ''Naučnog društva Bosne i Hercegovine (ND BiH)'', koje je, odlukom [[Skupština Narodne republike Bosne i Hercegovine|Skupštine]] [[Narodna republika Bosna i Hercegovina|NR Bosne i Hercegovine]], osnovano 1951. godine. [[Zakon o ANUBiH|Zakonom o ANUBiH]], donesenim 1966. godine, ND BiH preraslo je u ANUBiH.
==Historija==
 
==Misija==
Akademija je nastala iz ''Naučnog društva Bosne i Hercegovine (NDBiH)'', najviše institucije za brigu o naučnom životu, koje je, odlukom [[Skupština Narodne republike Bosne i Hercegovine|Skupštine]] [[Narodna republika Bosna i Hercegovina|NR Bosne i Hercegovine]], osnovano 1951. godine. [[Zakon o ANUBiH|Zakonom o ANUBiH]], donesenim 1966. godine, NDBiH preformulirano je u ANUBiH. Zadatak Akademije bio je da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja, te da objavljuje radove svojih članova i saradnika.<ref name="Akademija">[http://www.anubih.ba/ Službena stranica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine] {{Simboli jezika|bs}}{{Simboli jezika|en|engleski}}</ref>
 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine doprinosi razvoju, unapređenju, podržavanju i promoviranju nauke i umjetnosti te brine o afirmaciji kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Doprinosi oblastima koje su od zajedničkog interesa i posebnog značaja za održivi razvoj bosanskohercegovačkog društva sugerirajući pravce naučnih istraživanja i umjetničkog rada. Njeguje izvrsnost kao osnovni princip stvaranja i vrednovanja naučnih i umjetničkih doprinosa.
 
==Organizacija==
===Predsjedništvo===
Na Izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održanoj 20. 6. 2017. godine, za trogodišnji mandatni period (1. 7. 2017 – 1. 7. 2020. godine) izabrani su predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i po jedan član Predsjedništva iz svakog odjeljenja. Na Skupštini je također potvrđen izbor sekretara odjeljenja koji su ranije izabrani na sjednicama odjeljenja ANUBiH.
Akademijom upravlja Predsjedništvo Akademije, koje je prema izborima od 16. januara 2012. godine u slijedećem sastavu:
 
*[[Miloš Trifković]], predsjednik;
Na osnovu rezultata tajnog glasanja za članove Predsjedništva ANUBiH izabrani su:
*[[Lidija Licender-Cvijetić]], potpredsjednik;
 
*[[Adila Pašalić-Kreso]], potpredsjednik;
# Akademik Miloš Trifković – predsjednik ANUBiH
*[[Zijo Pašić]], generalni sekretar.<ref name="Akademija"></ref>
# Akademkinja Lidija Lincender Cvijetić – potpredsjednica ANUBiH
# Akademkinja Adila Pašalić Kreso – potpredsjednica ANUBiH
# Akademik Zijo Pašić – generalni sekretar ANUBiH
 
# Akademkinja Branislava Peruničić – član Predsjedništva iz Odjeljenja tehničkih nauka
# <u>Akademik Vladimir Premec – član Predsjedništva iz Odjeljenja humanističkih nauka</u> (preminuo 2018. godine)
# Dopisni član Miodrag Simović – član Predsjedništva iz Odjeljenja društvenih nauka
# <u>Akademik Ivan Štraus – član Predsjedništva iz Odjeljenja umjetnosti</u> (preminu 2018. godine)
# Akademik Husref Tahirović – član Predsjedništva iz Odjeljenja medicinskih nauka
# Dopisna članica Mirjana Vuković – član Predsjedništva iz Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka
 
Za sekretare odjeljenja ANUBiH potvrđeni su:
 
# Akademik Ivan Cvitković – sekretar Odjeljenja društvenih nauka 
# Akademik Esad Duraković – sekretar Odjeljenja humanističkih nauka
# Akademik Muhidin Hamamdžić – sekretar Odjeljenja medicinskih nauka
# Akademik Enver Mandžić – sekretar Odjeljenja tehničkih nauka
# Akademik  Abdulah Sidran – sekretar Odjeljenja umjetnosti
# Akademik Taib Šarić – sekretar Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka
 
===Odjeljenja===
Prema odredbama statutaStatuta, ANUBiH je organizovana u šest odjeljenja, na principu okupljanja srodnih struka:
* Odjeljenje za društvene nauke, sekretar [[Boris Tihi]];društvenih nauka
* Odjeljenje humanističkih nauka
* Odjeljenje za humanističke nauke, sekretar [[Vladimir Premec]];
* Odjeljenje medicinskih nauka
* Odjeljenje za medicinske nauke, sekretar [[Muhidin Hamamdžić]];
* Odjeljenje za prirodneprirodnih i matematičke nauke, sekretar [[Taibmatematičkih Šarić]];nauka
* Odjeljenje tehničkih nauka
* Odjeljenje za tehničke nauke, sekretar [[Vlatko Doleček]];
* Odjeljenje umjetnosti
* Odjeljenje za umjetnost, sekretar [[Petar Perica Vidić]];<ref name="Akademija"></ref>
 
Odjeljenja ANUBIH su nosioci osnovne naučne odnosno umjetničke djelatnosti. Odjeljenja osnivaju odbore i komisije, čiji je zadatak da organizuju realizaciju Akademijinih naučnih projekata i programa i da neposredno učestvuju u realizaciji programa nekih međuakademskih odbora.
Odjeljenja su nosioci osnovnih djelatnosti Akademije iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti. Rad odjeljenja organizuje sekretar ili njegov zamjenik koje biraju članovi odjeljenja iz svojih redova na period od tri godine, a izbor potvrđuje Skupština ANUBiH. Rad odjeljenja koordinira Skupština, odnosno Predsjedništvo Akademije. Radi naučne i stručne obrade različitih pitanja naučnog i umjetničkog rada odjeljenja su ovlaštena da obrazuju radna tijela (odbore i komisije), u čiji sastav, pored članova ANUBiH, mogu ući i druge istaknute ličnosti iz odgovarajućih struka.<ref name="Akademija"></ref> Neki od odbora su:
 
*Biblioteka,
'''Odbori Predsjedništva ANUBiH su:'''
*Odbor za međunarodnu saradnju,
 
*Odbor za izdavačku djelatnost
*Odbor za biblioteku i dokumentaciju
*Komisija za naučna pitanja
*Odbor za međunarodnu saradnju
*Odbor za izdavačku djelatnost
*Odbor za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad
*Komisija za naučno-tehnološke osnove rekonstrukcije i razvoja BiH
'''Organizacione jedinice Akademije su:'''
 
*Organizaciona jedinica za balkanološka ispitivanja,
'''Centri'''
*Organizaciona jedinica za filozofska istraživanja,
 
*Organizaciona jedinica za leksikografiju i leksikologiju,
*Organizaciona jedinicaCentar za Koordinaciju medicinskihsistemska istraživanja i
*Centar za krš.karstologiju
*Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja
*Centar za leksikologiju i leksikografiju
*Centar za balkanološka ispitivanja
*Centar za filozofska istraživanja
 
'''Odbori'''
 
* Odbor za ekonomske nauke
 
* Odbor za pedagoške nauke
* Odbor za političke nauke
* Odbor za pravne nauke
* Odbor za sociološke nauke
* Odbor za istorijske nauke
* Odbor za filozofske nauke
* Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima
* Odbor za gerijatriju i gerontologiju
* Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline
* Odbor za kardiovaskularnu patologiju
* Odbor za maligna oboljenja
* Odbor za oralno zdravlje
* Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja
* Odbor za prirodne resurse
* Odbor za mehatroniku
* Odbor za energiju, energetiku i okoliš
 
'''Komisije'''
 
* Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj - članovi
* Komisija za šumarstvo
 
== Međunarodna saradnja ==
Dok je Bosna i Hercegovina bila dio SFR Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.
 
Nakon proglašenja Bosne i Hercgovine nezavisnom državom (1992), ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:
 
* Austrijska akademija nauka
 
* Bugarska akademija nauka
* Crnogorska akademija nauka i umjtnosti
* Hrvatska akademija znanosti  i umjetnosti
* Mađarska akademija nauka
* Makedonska akademija nauka i umjetnosti
*  Ruska akademija nauka
* Slovenska akademija znanosti i umjetnosti
* Turska akademija nauka
*  European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)
* Euro Mediterranean Academic Network (GID-EMAN)
* Global Network of Science Academies (IAP)
* Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
* Inter -University Center (IUC) Dubrovnik
*  Inter-Academy Council of Southeast Europe (IAC SEE)
* International Council for Science (ICSU)
* International Union of Academies (IUA)
 
==Članovi==
{{Glavni|Spisak akademika ANUBIH}}
 
===Predsjednici ANUBiH od osnivanja do danas===
 
* [[Vaso Butozan]] (1966–68)
* Vaso Butozan (1966 - 1968)
* [[Branislav Đurđev]] (1968–71)
* Branislav Đurđev (1968 - 1971)
* [[Edhem Čamo]] (1971–77)
* [[AlojzEdhem Benac]]Čamo (1977–811971 1977)
* Alojz Benac (1977 - 1981)
* [[Svetozar Zimonjić]] (1981–90)
* Svetozar Zimonjić (1981 - 1990)
* [[Seid Huković]] (1990–99)
* Seid Huković (1990 - 1999)
* [[Božidar Matić]] (1999-14)
* [[MilošBožidar Trifković]]Matić (od1999 - 2014)
* Miloš Trifković (od 2014)
 
===Redovni članovi===
 
{{Div col|cols=3}}
* Akademik Miloš Trifković
* [[Ljubomir Berberović]]
* Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić
* [[Ivan Cvitković]]
* Akademkinja Adila Pašalić-Kreso
* [[Muris Čičić]]
* Akademik Zijo Pašić
* [[Vlatko Doleček]]
* Akademik Ivan Cvitković
* [[Esad Duraković]]
* Akademik Muris Čičić
* [[Muhamed Filipović]]
* Akademik Slavo Kukić
* [[Ejup Ganić]]
* Akademik Mirko Pejanović
* [[Muhidin Hamamdžić]]
* Akademik Miodrag Simović
* [[Kemal Hanjalić]]
* Akademik Esad Duraković
* [[Dževad Hozo]]
* Akademik Muhamed Filipović
* [[Serafin Hrkać]]
* Akademik Serafin Hrkać
* [[Dževad Juzbašić]]
* Akademik Dževad Juzbašić
* [[Hanifa Kapidžić-Osmanagić]]
* Akademik Juraj Martinović
* [[Veselko Koroman]]
* Akademkinja Hanifa Kapidžić-Osmanagić
* [[Boško Kućanski]]
* Akademik Abdulah Šarčević
* [[Tvrtko Kulenović]]
* Akademik Muhidin Hamamdžić
* [[Zdenko Lešić]]
* Akademkinja Mirsada Hukić
* [[Lidija Lincender-Cvijetić]]
* [[Akademik Slobodan Loga]]
* Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević
* [[Enver Mandžić]]
* Akademkinja Ljerka Ostojić
* [[Juraj Martinović]]
* Akademik Husref Tahirović
* [[Božidar Matić]]
* Akademik Berislav Topić
* [[Senka Mesihović-Dinarević]]
* Akademik Enver Zerem
* [[Dejan Milošević]]
* Akademik Vladimir Beus
* [[Adila Pašalić-Kreso]]
* Akademik Dejan Milošević
* [[Zijo Pašić]]
* Akademik Taib Šarić
* [[Branislava Peruničić-Draženović]]
* Akademik Mladen Trkovnik
* [[Vladimir Premec]]
* Akademkinja Mirjana Vuković
* [[Affan Ramić]]
* Akademik Ejup Ganić
* [[Teodor Romanić]]
* Akademik Kemal Hanjalić
* [[Dževad Sarač]]
* Akademik Enver Mandžić
* [[Abdulah Sidran]]
* Akademkinja Branislava Peruničić
* [[Abdulah Šarčević]]
* Akademik Asif Šabanović
* [[Taib Šarić]]
* Akademik Dževad Hozo
* [[Ivan Štraus]]
* Akademik Dževad Karahasan
* [[Husref Tahirović]]
* Akademik Veselko Koroman
* [[Boris Tihi]]
* Akademik Abdulah Sidran
* [[Berislav Topić]]
* Akademik Zlatko Ugljen
* [[Miloš Trifković]]
* Akademik Petar - Perica Vidić
* [[Mladen Trkovnik]]
{{Div col|cols=3}}{{Div col end}}
* [[Zlatko Ugljen]]
* [[Fikret Vajzović]]
* fra [[Petar Perica Vidić]]
* [[Mihovil Vlahinić]]
{{Div col end}}
 
===Dopisni članovi===
 
* Dopisni član Fikret Čaušević
* Dopisni član Mile Babić
* Dopisni član Blagoje Govedarica
* Dopisni član Senahid Halilović
* Dopisna članica Marina Katnić-Bakaršić
* Dopisni član Rifat Hadžiselimović
* Dopisni član Hazim Hrvatović
* Dopisn član Isak Karabegović
* Dopisni član Izet Smajević
* Dopisni član Slobodan Blagojević
* Dopisni član Radivoje Mandić
{{Proširiti sekciju}}
 
===OstaliDomaći članovi===
 
* Naim Afgan
* Filip Čulo
* Adnan Čustović
* Slobodan Dimitrijević
* Svjetlana Fajfer
* Adnan Ibrahimbegović
* Mehmed Kantardžić
* Desanka Kovačević-Kojić
* Mithad Kozličić
* Mustafa Kulenović
* Asim Kurjak
* Franjo Likar
* Siniša Malešević
* Ivan Markešić
* Gordan Srkalović
* Edin Šarčević
* Safet Zec
{{Proširiti sekciju}}
 
=== Inostrani članovi ===
 
* Mohamed Mufak Alarnaut
* Ferdo Bašić
* Stane Bernik
* Jagoda Buić
* Branko Despot
* Robert Donia
* Mato Srećko Džaja
* Momir Đurović
* Georgi Filipovski
* Ivo Goldstein
* Zijad Haznadar
* Miro Jakovljević
* Gordan Karaman
* Radoslav Katičić
* Vera Kržišnik-Bukić
* Svein Mønnesland
* Marko Mušič
* Boris Paton
* Renzo Piano
* Ljubiša Rakić
* Boris Sket
* Joseph Straus
* Vadim I. Utkin
 
===Preminuli članovi===
 
==== '''Redovni članovi - akademici (1951 - 2019.)''' ====
 
* Babić Anto (1899 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka
* Bać Josip (1902 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Bajraktarević Mahmut (1909 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Barić Henrik (1888 - 1957) / Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka
* Begić Midhat (1911 - 1983) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Benac Alojz (1914 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka
* Berberović Ljubomir (1933 - 2019) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Brkić Ibro (1901 - 1989) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Brkić Sead (1927 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Butozan Vaso (1902 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Ciglar Marko (1911 - 1998) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Čamo Edhem (1909 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Čavka Vladimir (1900-1984) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Čović Borivoj (1927 - 1995) / Odjeljenje društvenih nauka
* Ćemerlić Hamdija (1905-1990) / Odjeljenje društvenih nauka
* Ćirić Milivoje (1923 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Ćosić Dragomir (1896-1977) / Odjeljenje privredno-terhničkih nauka
* Deželić, Mladen (1900-1989) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka
* Dimitrijević Vojo (1910 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Doleček Vlatko (1939-2016) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Đurđev Branislav (1908 - 1993) / Odjeljenje društvenih nauka
* Filipović Milenko (1902 - 1969) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Filipović Nedim (1915 - 1984) / Odjeljenje društvenih nauka
* Finci Jahiel (1911 - 1977) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Fukarek Pavle (1912 - 1983) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Gaon Jakob (1914 - 1995) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Grin Ernest (1899 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Grujić-Vasić Jela (1923 - 2009) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Hadžibeganović Avdo (1921 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Hadžiomerović Hasan (1924-1989) / Odjeljenje društvenih nauka
* Hadžiselimović Hajrudin (1914 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Hahamović Julije(1897 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Huković Seid (1925 - 2001) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Humo Hamza (1895 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Jeremić Risto (1869 - 1952) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Ježić Josip (1899 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Jovanović Radoslav (1906 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Kadić Muhamed (1906 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Kapetanović Kemal (1921 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Karamehmedović Muhamed(1924 - 2008) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Konjhodžić Faruk (1936 - 2007) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kostić Milivoje (1883 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kovačević Blagoje (1900 - 1959) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kreševljaković Hamdija (1888 - 1959) / Odjeljenje društvenih nauka
* Krneta Slavica (1927 - 2010)  / Odjeljenje društvenih nauka
* Krsmanović Dušan (1908 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Kućanski Boško (1931 - 2016) / Odjeljenje umjetnosti
* Kulenović Tvrtko (1935-2019)/Odjeljenje humanističkih nauka
* Lekić Alija (1940 - 2009) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Lešić Zdenko (1934-2018) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Lovrenović Stjepan (1908 - 1988) / Odjeljenje društvenih nauka
* Ljolje Krunoslav (1928 - 2003) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Maksimović Dušan (1915 - 1978) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Mandić Petar (1927 - 1999) / Odjeljenje društvenih nauka
* Maravić Manojlo (1919 - 2000) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Marković Tihomil (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Matić Božidar (1937 - 2016) /Odjeljenje tehničkih nauka
* Milin Radivoj(1912 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Milošević Vlado (1901 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Misirlić Bekir (1931 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Mujezinović Ismet (1907 - 1984) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Nazečić Salko (1904 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Neidhardt Juraj (1901 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Nikulin Aleksandar (1926 - 2005) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Oljača Mladen (1926 - 1994) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Ožegović Ladislav (1921 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Premec Vladimir (1939 - 2018) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Pujić, Zdravko (1932 - 2005) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Ramić Affan (1932 - 2015) / Odjeljenje umjetnosti
* Redžić Enver (1915 - 2009) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Redžić Husref (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Redžić Sulejman (1954 - 2013) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Rezaković Džemal (1920 - 2004) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Riđanović Muhamed (1930 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Rihtman Cvjetko (1902 - 1989) / Odjeljenje za umjetnost
* Sarač Dževad (1932 - 2018) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Sarajlić Izet (1930 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Sarvan Milivoje (1896 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Selimović Meša (1910 - 1982) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Serdarević Hišam (1917 - 1986) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Sergejevski Dimitrije (1886 - 1965) / Odjeljenje društvenih nauka
* Sijarić Ćamil (1913 - 1989) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Soklić Ivan (1917 - 2004) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Spaić Vojislav (1910 - 1986) / Odjeljenje društvenih nauka
* Stanković Dragomir (1919 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Stern Pavao (1913 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Sućeska Avdo (1927 - 2001) / Odjeljenje društvenih nauka
* Sušić Derviš(1925 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Šamić Midhat (1907 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Šeremet Ivo (1900 - 1991) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Šimić Srećko (1929 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Šoljan Tonko (1907 - 1980) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka
* Štraus Ivan (1928 - 2018) / Odjeljenje umjetnosti
* Tanović Arif (1925 - 2010) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Tihi, Boris (1938 - 2017) / Odjeljenje društvenih nauka
* Todorović Mica (1900 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Trubelja Fabijan (1927 - 2007) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Trumić Aleksandar (1908 - 1988) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Uhlik Rade (1899 - 1991) / Odjeljenje društvenih nauka
* Usčuplić Midhat (1933 - 2011) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
 
* Vajzović Fikret (1928 - 2017) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Varadin Miroslav (1917 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Vlahinić Mihovil (1926-2015) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
*  Vuković Jovan (1905 - 1979) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Vuković Tihomir (1933 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
*  Zaimović Mehmed (1938 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost
*  Zdanovski Nikola (1895 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Zec Nedo (1899 - 1971) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Zimonjić Svetozar (1928 - 1999) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Žarković Grujica (1915 - 2010) / Odjeljenje medicinskih nauka
 
==== '''Dopisni članovi (1951 - 2019.)''' ====
 
* Džinić Miralem (1918 - 1984) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Đurović Dušan (1901 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Focht Ivan (1927 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka
* Gregorič Teodor (1911 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Hromadžić Ahmet (1923 - 2003) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
 
* Ibrišimović Nedžad (1940 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost
* Janković Živorad (1924 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Jokanović Vlado (1898 - 1968) / Odjeljenje istorijsko filoloških nauka
* Kamarić Mustafa (1906 - 1973) / Odjeljenje društvenih nauka
* Kapidžić Hamdija (1904 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka
* Kecmanović Dušan (1942-2014) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Kecmanović Ilija (1902 - 1975) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Komadina Vojin (1933 - 1997) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Kovač Nikola (1936 - 2007) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Leovac Slavko(1929 - 2000) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Lešić Josip(1929 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost
* Lovrenović Dubravko (1956 - 2017) / Odjeljenje humanističkih nauka
* Malić Dragomir (1913 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Martić Branislav (1923 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
* Mikulec Stjepan (1916 - 1978) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Milanković Bogdan (1884 - 1966) / Odjeljenje istorijskih i filoloških nauka
* Milić Svetislav (1923 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Pšorn Vladimir (1921 – 1993) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Ramović Mehmed (1924 - 1997) / Odjeljenje tehničkih nauka
* Rukavina Jakov (1905 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Sarajlić Ešref (1923 - 1980) / Odjeljenje medicinskih nauka
* Šunjić Marko (1927 - 1998) / Odjeljenje društvenih nauka
* Vasić Milan (1928 - 2003) / Odjeljenje društvenih nauka
* Verbič Branislav (1937 - 2011) / Odjeljenje tehničkih nauka
{{Proširiti sekciju}}
 
===Počasni članovi===
 
* [[Josip Broz Tito]], izabran 19. novembra 1969. godine
* [[Ivo Andrić]], izabran 23. decembra 1969. godine
* [[Rodoljub Čolaković]], izabran 23. decembra 1969. godine
* [[Edvard Kardelj]], izabran 29. aprila 1971. godine
* [[Vladimir Bakarić]], izabran 18. aprila 1974. godine
* [[Ivan Supek]], izabran 14. maja 2002. godine
* [[Bogdan Bogdanović]], izabran 14. maja 2002. godine
* [[Adil Zulfikarpašić]], izabran 14. maja 2002. godine
 
== Također pogledajteIzvori: ==
* [[Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske]]
 
*www.anubih.ba
== Reference ==
*Jubilej ANUBiH 50/65 (ND BiH/ANUBiH)
*Spomenice ANUBiH
{{refspisak|2}}
 
== Vanjski linkovi ==
* {{Službeni website|http://www.anubih.ba}} www.anubih.ba
 
{{Teme o BiH}}
13

izmjena