Razlika između izmjena na stranici "Građevinski fakultet u Sarajevu"

m
nema sažetka izmjene
m (manja dopuna)
m
 
U svom sastavu fakultet ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad - institute.
 
== Historija ==
 
Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu broj 675 o osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Tada su osnovana dva odsjeka: građevinski i arhitektonski. Članom 4. ove Uredbe ovlašćen je Komitet za fakultete, visoke škole i naučne ustanove, da može svojim rješenjem, uz saglasnost predsjednika Vlade, osnivati i druge odsjeke Tehničkog fakulteta.
 
 
10. jula 1961. g. izvršno vijeće i Narodna skupština NR BiH prihvataju prijedlog Univerziteta u Sarajevu i dolazi do promjene čl. 118 Zakona o visokom školstvu NR BiH:
 
«''Dosadašnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom, a osnivaju se Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet. Fakulteti iz prethodnog stava su u sastavu Univerziteta u Sarajevu. Organi upravljanja fakulteta iz stava 1 ovog člana formirat će se najkasnije do 15. 9. 1961. godine. Savjet Univerziteta u Sarajevu odredit će komisiju, koja će do 30. 9. 1961. godine izvršiti raspodjelu prostorija, inventara, opreme i drugih materijalnih sredstava na fakultete iz stava 1 ovog člana. Današnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom na dan 30. 9. 1961. godine, a danom 1.10.1961. godine počinju sa radom fakulteti iz stava 1 ovog člana.''
 
Fakulteti iz prethodnog stava su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
 
Organi upravljanja fakulteta iz stava 1 ovog člana formirat će se najkasnije do 15. 9. 1961. godine.
 
Savjet Univerziteta u Sarajevu odredit će komisiju, koja će do 30. 9. 1961. godine izvršiti raspodjelu prostorija, inventara, opreme i drugih materijalnih sredstava na fakultete iz stava 1 ovog člana.
 
Današnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom na dan 30. 9. 1961. godine, a danom 1.10.1961. godine počinju sa radom fakulteti iz stava 1 ovog člana.»
 
Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije.
23.359

izmjena