Blok periodnog sistema elemenata: razlika između verzija

nema sažetka izmjene
mNo edit summary
No edit summary
* [[Elementi d-bloka]]
* [[Elementi f-bloka]]
 
== Periodni sistem ==
=== D-blok ===
'''d-blok''' periodnog sistema sadrži elemente koji najčešće imaju popunjene ''s''-orbitale zadnjeg kvantnog nivoa (n''s''<sup>2</sup>), a djelomično popunjene ''d''-orbitale predzadnjeg kvantnog nivoa ((n-1)''d''<sup>1-10</sup>) u neutralnom [[atom]]u ili nekom od [[ion]]a. Elementi d-bloka se nazivaju i prelazni elementi, a u periodnom sistemu se nalaze od 3. do 11. grupe. Elementi 12. grupe periodnog sistema, [[cink]], [[kadmijum]] i [[živa]] imaju potpuno popunjene (n-1)''d'' orbitale, pa prema tome ne spadaju u prelazne elemente. Prema [[IUPAC]]-u oni se svrstavaju u tzv. [[post-prelazni elementi|post-prelazne elemente]]. U prelazne elemente također spadaju [[lantan]] i [[aktinijum]], kao članovi 3. grupe, dok se lantanoidi i aktinoidi nazivaju elementima [[Elementi f-bloka|f-bloka]].
 
=== F-blok ===
'''Elementi f-bloka''' ili ''unutrašnji prelazni elementi'' su elementi čiji elektroni najvišeg nivoa popunjavaju ''f'' [[atomska orbitala|atomske orbitale]]. Dijeli se u dvije serije: [[lantanoidi]] i [[aktinoidi]]. Većina ovih elemenata gradi ionske spojeve u kojima su prisutni kao [[valencija|trovalentni]] [[kation]] M<sup>3+</sup>.
 
=== P-blok ===
Elementi '''p-bloka''' su elementi koji u valentnoj ljusci, osim [[Kvantni broj|n]]''s''<sup>2</sup> elektrona imaju i n''p''<sup>1-6</sup> elektrone. U ''p''-elemente ne spadaju [[vodonik]] i [[helij]], jer su njihove [[elektronska konfiguracija|elektronske konfiguracije]] 1''s''<sup>1</sup> i 1''s''<sup>2</sup>.
 
Grupe p-bloka su:
 
* 13: [[13. grupa hemijskih elemenata|Grupa bora]]
* 14: [[14. grupa hemijskih elemenata|Grupa ugljika]]
* 15: [[15. grupa hemijskih elemenata|Grupa azota]]
* 16: [[Halkogeni elementi|Halkogeni]]
* 17: [[Halogeni elementi|Halogeni]]
* 18: [[Plemeniti plinovi]]
 
Elementi p-bloka kao elementarne tvari mogu biti [[Metal (hemija)|metal]]i, [[polumetali]] i [[nemetal]]i. Nastupaju u različitim [[oksidaciono stanje|oksidacionim stanjima]] gradeći [[ionska veza|ionska]] i [[kovalentna veza|kovalentna]] jedinjenja. Maksimalna oksidaciona stanja odgovaraju sumi valentnih s i p [[elektron]]a. Članovi parnih grupa (14. i 16.) grade stabilna parna oksidaciona stanja (ugljik(IV): [[ugljen dioksid|CO<sub>2</sub>]], [[silicij]](IV): SiO<sub>2</sub>, [[olovo (hemija)|olovo]](IV): PbO<sub>2</sub>; ugljik(II): CO, kalaj(II): SnCl<sub>2</sub>, olovo(II): PbSO<sub>4</sub>) a članovi neparnih grupa (13., 15. i 17.) su stabilni u neparnim ([[aluminij]](III): Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; [[azot]](V): HNO<sub>3</sub>; [[hlor]](VII): HClO<sub>4</sub>)
 
=== S-blok ===
'''Elementi s-bloka''' u [[periodni sistem elemenata|periodnom sistemu elemenata]] čine [[alkalni metali]], [[zemnoalkalni metali]], [[hidrogen]] i [[helij]]. Kod ovih elemenata elektroni najvišeg [[energetski nivo|energetskog nivoa]] pupunjavaju ''s'' [[atomska orbitala|atomsku orbitalu]]. Isključujući hidrogen i helij, svi elementi s-bloka lahko otpuštaju [[elektron]] dajući [[kation]]. Zbog toga su to jaka redukciona sredstva. [[Elektronska konfiguracija]] helija je izuzetno stabina, pa on pripada grupi [[plemeniti plinovi|plemenitih plinova]].
 
{{PSEnav}}