Razlika između izmjena na stranici "Aktinij"

Dodano 2.606 bajtova ,  prije 2 godine
nema sažetka izmjene
 
Ovdje su ''a'', ''b'' i ''c'' konstante rešetke, br. je broj prostorne grupe a ''Z'' je član formulske jedinice po ćelijskoj jedinici. Gustoća spojeva nije mjerena direktnim putem već izračunata preko parametara rešetke.
 
===Oksidi===
[[Aktinij-oksid]] (Ac<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) može se dobiti zagrijavanjem hidroksida na 500 °C ili zagrijavanjem oksalata pri 1100 °C u vakuumu. Njegova kristalna rešetka je izotipska sa oksidima većine trovalentnih rijetkih zemnih metala.<ref name=j2/>
 
===Halidi===
Aktinij-trifluorid se može dobiti bilo u rastvoru ili putem reakcije čvrstih tvari. Prva reakcija u rastvoru može se odvijati pri sobnoj temperaturi tako što se dodaje [[fluoridna kiselina]] u rastvor u kojem se nalaze ioni aktinija. Drugi metod pri čemu se metalni aktinij tretira fluorovodikom pri 700 °C sa [[platina|platinom]] kao katalizatorom. Djelovanjem [[amonij-hidroksid]]a na aktinij-trifluorid pri 900–1000 °C dobija se oksifluorid AcOF. Dok lantan-oksifluorid se vrlo lahko može dobiti sagorijevanjem lantan-trifluorida u prisustvu zraka pri 800 °C tokom jednog sata, slična procedura aktinij-trifluorida ne daje AcOF te se samo dobijaju istopljeni reaktanti.<ref name=j2/>{{sfn|Meyer|1991|p=87-88}}
 
:AcF<sub>3</sub> + 2 NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → AcOF + 2 NH<sub>4</sub>F
 
Aktinij-trihlorid se dobija reakcijom aktinij-hidroksida ili oksalata sa parama [[ugljik-tetrahlorid]]a pri temperaturama iznad 960 °C. Slično kao i kod oksifluorida, aktinij-oksihlorid se može dobiti hidroliziranjem aktinij-trihlorida sa amonij-hidroksidom pri 1000 °C. Međutim, za razliku od oksifluorida, oksihlorid se mnogo lakše može sintetizirati ako se u rastvor aktinij-trihlorida u hlorovodičnoj kiselini doda [[amonijak]].<ref name=j2/>
 
Reakcija [[aluminij-bromid]]a i aktinij-oksida daje aktinij-tribromid:
:Ac<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2 AlBr<sub>3</sub> → 2 AcBr<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
 
a zatim se dodavanjem amonij-hidroksida pri 500 °C dobija oksibromid AcOBr.<ref name=j2/>
 
===Drugi===
Aktinij-hidrid se može dobiti redukcijom aktinij-trihlorida sa kalijem pri 300 °C, a njegova struktura se proučava putem analogije sa odgovarajućim LaH<sub>2</sub> hidridom. Izvor vodika u ovoj reakciji nije sasvim poznat.{{sfn|Meyer|1991|p=43}}
 
Miješajući [[mononatrij-fosfat]] (NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) sa rastvorom aktinija u hlorovodičnoj kiselini dobija se bijeli spoj aktinij-fosfat poluhidrat (AcPO<sub>4</sub>·0.5H<sub>2</sub>O), dok se zagrijavanjem aktinij-oksalata sa parama [[vodik-sulfid]]a pri 1400 °C tokom nekoliko minuta dobija crni aktinij-sulfid Ac<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Moguće je da se on također može dobiti djelovanjem mješavine vodik-sulfida i [[ugljik-disulfid]]a na aktinij-oksid pri temperaturi od 1000 °C.<ref name=j2/>
 
== Upotreba ==
 
== Reference ==
{{refspisak|23|refs=
<ref name=accl>{{cite journal |doi=10.1107/S0365110X48000703 |author=Zachariasen W. H.|year=1948 |pages=265–268 |volume=1 |journal=Acta Crystallographica |title=Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. I. New structure types |issue=5}}</ref>
<ref name=acs>{{cite journal |doi=10.1107/S0365110X49000126 |author=Zachariasen W. H.|year=1949|pages=57–60 |volume=2 |journal=Acta Crystallographica |title=Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. VI. The Ce2S3-Ce3S4 type of structure}}</ref>
73.705

izmjena