Razlika između izmjena na stranici "Jefferson City (Missouri)"

m
== Klima ==
Grad ima prelaznu klimu između vlažne suptropske i vlažne kontinentalne klime sa vrelim, kišnim ljetima i hladnim zimama. Oluje su vrlo česte u proljeće i ljeto. Slab [[snijeg]] je uobičajena pojava tokom zime, mada polovina padavina zimi bude u vidu kiše.<ref name="klima1"/>
{{Vremenski okvir
{{Vremenski okvir||vtjan= 4.4 |vtfeb=7.4 |vtmar= 13.1 |vtapr= 19.3 |vtmaj= 23.9 |vtjun= 28.6 |vtjul= 31.3 |vtaug= 31 |vtsep= 26.6 |vtokt= 20.3 |vtnov= 13.2 |vtdec= 5.8 |ntjan= -6.7 |ntfeb= -4.7 |ntmar= 0.1 |ntapr= 6.2 |ntmaj= 11.7 |ntjun= 17.1 |ntjul= 19.6 |ntaug= 18.6 |ntsep= 13.3 |ntokt= 6.7 |ntnov= 1.1 |ntdec= -5.0 |pjan= 49 |pfeb= 58.2 |pmar= 76.2 |papr= 105.7 |pmaj= 131.6 |pjun= 111.5 |pjul= 109.5 |paug= 101.3 |psep= 105.4 |pokt= 85.1 |pnov= 91.7 |pdec= 67.8 | izvor = [http://w2.weather.gov/climate/xmacis.php?wfo=lsx weather.gov] }}
<!-- * Najviša prosječna temperatura * -->
| vt_jan = 4,4 | vt_feb = 7,4 | vt_mar = 13,1 | vt_apr = 19,3 | vt_maj = 23,9 | vt_jun = 28,6
| vt_jul = 31,3 | vt_aug = 31 | vt_sep = 26,6 | vt_okt = 20,3 | vt_nov = 13,2 | vt_dec = 5,8
<!-- * Najniža prosječna temperatura * -->
| nt_jan = -6,7 | nt_feb = -4,7 | nt_mar = 0,1 | nt_apr = 6,2 | nt_maj = 11,7 | nt_jun = 17,1
| nt_jul = 19,6 | nt_aug = 18,6 | nt_sep = 13,3 | nt_okt = 6,7 | nt_nov = 1,1 | nt_dec = -5,0
<!-- * Padavine * -->
| p_jan = 49 | p_feb = 58,2 | p_mar = 76,2 | p_apr = 105,7 | p_maj = 131,6 | p_jun = 111,5
| p_jul = 109,5 | p_aug = 101,3 | p_sep = 105,4 | p_okt = 85,1 | p_nov = 91,7 | p_dec = 67,8
| izvor = [http://w2.weather.gov/climate/xmacis.php?wfo=lsx weather.gov]
}}
 
== Stanovništvo ==