Razlika između izmjena na stranici "Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)"

 
Diplomirani studenti Prvog i Drugog ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja na Odsjeku za historiju, Katedri Historija umjetnosti i Katedri Arheologija (2012-2013)
 
Na kraju časopisa dati su: Spisak suradnika i Upute autorima za oblikovanje priloga
 
== Radovi knjiga 4 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) ==
 
Četvrti broj Radova Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), objavljen je [[2016]]. Urednik je prof. dr. [[Esad Kurtović]], a sekretar doc. dr. [[Emir O. Filipović]]. Sastoji se od uobičajenih rubrika sa radovima saradnika: historičara, historičara umjetnosti i arheologa. Ovaj broj Radova je posvećen nedavno preminulom profesoru [[Ahmed Aličić|Ahmedu S. Aličiću]] ([[1934]]. - [[2014]].).
Sadržaj Radova 4, [[Sarajevo]] [[2016]]: Poslije uobičajenog uvoda (Riječ redakcije) dati su radovi posvećeni profesoru Ahmedu S. Aličiću:
* [[Fahd Kasumović]], Ahmed S. Aličić – Učitelj, znalac, naučnik
* [[Aladin Husić]], Osvrt na naučni doprinos Ahmeda S. Aličića
* [[Amir Duranović]], Crtice iz života Ahmeda S. Aličića
 
Dva rada posvećena su Orijentalnom institutu i Zemaljskommuzeju Bosne i Hercegovine:
 
* [[Aladin Husić]], Orijentalni institut 2000-2015. (u povodu 65 godina postojanja i rada)
* [[Adnan Busuladžić]], Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i njegovo ponovno otvaranje u jesen 2015. godine – jedno svjedočenje
 
U rubrici Članci i rasprave dati su sljedeći radovi:
 
* [[Sanda Hasagić]], Deukalionov potop kao historijski izvor
* [[Snježana Vasilj]], Žujina gradina u Boljunima kod Stoca – kameni grad na rudistnim vapnencima
* [[Edin Bujak]], Arheološka istraživanja srednjovjekovnih nekropola u Kopošićima kod Ilijaša i Divičanima kod Jajca, te popis stećaka na području Hadžića
* [[Esad Kurtović]], Prvi spomeni Višegrada i Kuknja u srednjem vijeku
* [[Azra Gadžo Kasumović]], Sudski sporovi oko vakufa carskog kzlarage Mustafe
* [[Jonathan Bloom M.]] – [[Sheila S. Blair]], Osmanska umjetnost
* [[Ljiljana Ševo|Љиљана Шево]], О градитељима православних цркава у Босни и Херцеговини у вријеме аустро-угарске управе
* [[Muhamed Nametak]], Uloga banaka u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine za vrijeme austro-ugarske uprave 1878-1918
* [[Aida Abadžić Hodžić]], Selman Selmanagić i tradicija Bauhausa: koncept “arhitekture izvan četiri zida”
* [[Zijad Šehić]], Genocid u Srebrenici – krvava mrlja na savjesti čovječanstva
 
U rubrici prikazi, recenzije i osvrti su prilozi:
 
* [[Jesenko Hadžihasanović]], Adnan Kaljanac, Historija arheologije, u potrazi za prošlošću, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2015, 316 str.
* [[Azra Sarić]], Predrag Novaković, Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015, 302 str.
* [[Edin Veletovac]], Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa 46), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela I. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39), Ljubljana, 2014, 685 str.
* [[Ivana Božić]], Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, Arheološki muzej u Splitu, Split 2011, 229 str.
* [[Ismar Sućeska]], Salmedin Mesihović, Amra Šačić, Historija Ilira, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2015, 365 str.
* [[Sanda Hasagić]], Grupa autora, Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, Filozofski fakultet u Sarajevu (elektronsko izdavaštvo), Sarajevo, 2014, 304 str.
* [[Kemal Abdić]], Danijel Džino, Alka Domić Kunić, Rimski ratovi u Iliriku: povijesni antinarativ, Školska knjiga, Zagreb, 2013, 239 str.
* [[Samra Terzić]], Adnan Busuladžić: Zbirka antičkih fibula iz Franjevačkog samostana u Tolisi, Univerzitet u Sarajevu, Zemaljski muzej u Bosni i Hercegovini, Franjevački samostan Tolisa, Sarajevo – Tolisa, 2014, 192 str.
* [[Emir O. Filipović]], Đura Hardi, Drugeti. Povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012, 480 str.
* [[Amer Maslo]], Синиша Мишић (ur.), Власт и моћ. Властела моравске Србије од 1365 до 1402. године, Народна библиотека Крушевац – Центар за историјску географију и историјску демографију – Филозофски факултет Универзитета у Београду, Крушевац, 2014, 397 str.
* [[Emir O. Filipović]], Марко Шуица, Вук Бранковић. Славни и велможни господин, Evoluta, Београд, 2015, 194 str.
* [[Mirsad Sijarić]], Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2014, 825 str.
* [[Dženan Dautović]], Tomislav Galović – Damir Agičić (ur.), Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa sa međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29. – 30. studenog 2013. godine, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Društvo za hrvatsku povjesnicu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Zagreb 2014, 639 str.
* [[Azra Gadžo Kasumović]], Ines Aščerić-Todd, Dervishes and Islam in Bosnia. Sufi dimensions to the formation of Bosnian Muslim Society, Brill, Leiden-Boston, 2015, 198 str.
* [[Haris Dervišević]], Mirza Hasan Ćeman, Abdullah-pašina džamija u Tešnju u Bosni i Hercegovini : s razmatranjima o dataciji Sejjid-Sulejmanove, Hasanbegovića ili Guvanjske (Harman) džamije i ubikaciji Tophane ili Tabhana džamije u Tešnju, Sarajevo, Filozofski fakultet, 2015. (elektronsko izdanje).
* [[Haris Dervišević]], Mirza Hasan Ćeman, Ahmed-paša, vakif džamija u Selima Kalošević i Kruštica kraj Tešnja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Filozofski fakultet, 2015. (elektronsko izdanje).
* [[Amila Kasumović]], Čarls V. Ingrao, Habzburška monarhija: 1618-1815, Centar za Regionalizam – Zadruga Res Publica – Mostart, Novi Sad – Beograd, 2014, 261 str.
* [[Jasmin Ćosićkić]], Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu, (Zbornik radova sa okruglog stola “150 godina od naseljavanja muhadžira iz Srbije u Bosnu“, održanog u Bosanskom Šamcu 4. 7. 2012. godine), Sarajevo, 2012, 197 str.
* [[Mitsutoshi Inaba]], Marwa Elshakry, Reading Darwin in Arabic, 1860-1950, University of Chicago Press, 2013, 439 str.
* [[Muhamed Nametak]], Šehić, Zijad. U mojoj Bosni: povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910, Dobra knjiga, Sarajevo, 2013, 205 str.
* [[Edin Korman]], Andrej Rodinis, Povratak Povelje kralja Dabiše: izvršenje arhivskih sporazuma i restitucija građe, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo, 2014, 167 str.
* [[Jasmin Ćosićkić]], Zijad Šehić, Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna, Međunarodna diplomatija u vrijeme disolucije SFRJ i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (do Vašingtonskog sporazuma 1994.), Sarajevo, 2013, 390 str.
* [[Emir O. Filipović]], Vesna Mušeta-Aščerić, Uvod u historijsku nauku, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014, 272 str.
 
U rubrici Aktivnosti Odsjeka za historiju su prilozi:
 
* [[Dženan Dautović]], Radionica “Investing in the Past: Medieval Europe in the Globalised 21st Century (IPMEG)” (8. – 11. 9. 2015.); Godišnji sastanak udruženja medievista CARMEN (11. – 13. 9. 2015.).
* Diplomirani studenti Prvog i Drugog ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja na Odsjeku za historiju, Katedri Historija umjetnosti i Katedri Arheologija (2014-2015)
* Fotografije uposlenika Odsjeka za historiju.
 
Na kraju časopisa dati su: Spisak suradnika i Upute autorima za oblikovanje priloga
3.154

izmjene