Relacija (matematika): razlika između verzija

 
Nekaj je <math> \leq </math> uređajna relacija skupa <math>S</math> i ako je <math>A</math> podskup od <math>S</math> skup svih mjoranata skupa <math>A</math> označimo ga sa <math>P</math>, a skup svih majoranata skupa <math>A</math> označimo sa <math>Q</math>. Ako postoji <math>max \ P</math> zovemo ga infinum od A (oznaka <math>inf\ A</math>), a ako postoji <math>min\ Q</math> zovemo supremum oznaka <math>sup\ Q</math>.
==InverzniInverzna relacija==
Inverzna relacija definisana na relaciji <math>R \subseteq A \times B</math> je
:<math>R^{-1} = \{(b,a) \in B \times A \mid (a,b) \in R\}.</math>
;Primjer
Inverzni odnos odnosa "manje od" je "veće od".
 
==Primjeri relacija==
<gallery>
2.190

izmjena