Razlika između izmjena na stranici "Trougao"

Dodano 6 bajtova ,  prije 4 godine
:Dva trougla su slična ako imaju dva ugla jednaka.
:Dva trougla su slična ako su dvije stranice trougla proporcionalne dvjema stranicama drugog trougla i uglovi koje zaklapaju parovi odgovarajućih proporcionalnih stranica su jednaki.
:<math> \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}=k </math>; <math> \measuredangle \alpha = > \measuredangle \alpha_1 = > </math> :<math>\vartriangle {ABC}=\sim \vartriangle {A_1B_1C_1} </math>
:Dva trougla su slična ako su sve odgovarajuće stranice dva trougla proporcionalne tada su ta dva trougla slična
:<math> \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{AC}{A_1C_1}= \frac{BC}{B_1C_1}= k = ></math>; <<math>\vartriangle {ABC}=\sim \vartriangle {A_1B_1C_1} </math>
:Ako se stranice dva slična trougla odnose kao :<math> m:n </math> tada se i njihovi obimi nalaze u istom odnosu :<math>O:O_1=m:n</math>, a površine se odnose kao :<math> P:P_1=m^2:n^2 </math>.
:Ako je dužina hipotenuze <math> c = p+q </math> onda primjena sličnosti na pravougli trougao imamo
2.188

izmjena