Razlika između izmjena na stranici "EC broj enzima"

Dodano 130 bajtova ,  prije 5 godina
! Primjer enzima (sa trivijalnim imenom)
|-
|colspan=1 style="background:#ddffddffdd;" ff3" |'''[[Spisak EC brojeva (EC 1)|EC 1]]<br>[[Oksidoreduktaza|Oksidoreduktaze]]'''
|[[Redoks]] reakcije; transfetransfer H i O atoma ili [[elektron]]a iz jedne supstance na drugu
| '''AH + B → A + BH''' (<small>'''reducirano'''redukcija</small>)<br /> '''A + O → AO''' (<small>'''oksidirano'''oksidacija</small>)
| [[Dehidrogenaza]], [[Oksiidaza]]
|-
! allign=left|[[Spisak EC brojeva (EC 2)|EC 2]]<br>[[Transferaze]]
| Transfer [[funkcijska grupa|funkcijske grupe]] od jedne supstance do druge. Grupa može biti metil-, acil-, amino- ili [[fosfat]]na grupa
| '''AB + C → A + BC'''
|[[Transaminaza]], [[Kinaza]]
|-
!colspan=1 style="background:#ddffdd;"| [[Spisak EC brojeva(EC 3)|EC 3]]<br>[[Hidrolaze]]
| Formiranje dva proizvoda od jednog supstrata putem [[hidroliza|hidrolize]]
| '''AB + H<sub>2</sub>O → AOH + BH'''
| [[Lipaza]], [[Amilaza]], [[Peptidaza]]
|-
! [[Spisak ECbrojeva (EC 4)|EC 4]]<br>[[Lijaza|Lijaze]]
| Nehidrolitsko dodavanje ili oduzimanje grupa ir supstrata. Mogu biti razgrađene C-C, C-N, C-O or C-S veze.
| '''RCOCOOH → RCOH + CO<sub>2</sub> ili [X-A-B-Y] → [A=B + X-Y]'''
| [[Dekarboksilaza]]
|-
!colspan=1 style="background:#ddffdd;"|[[Spisak EC brojeva (EC 5)|EC 5]]<br>[[Izomeraze]]
|Unutarmolekulski rearanžmani, tj. [[izomer]]izacijske promjene unutaj jedne molekule.
| '''ABC → BCA</td>'''
| [[Izomeraze]], [[Mutaza|Mutaze]]
|-
! [[Spisak EC brojeva (EC 6)|EC 6]]<br>[[Ligaza|Ligaze]]
| Povezuju dvije molekule sintezom novih C-O, C-S, C-N ili C-C [[kovalentna veza|kovalentnih veza]] putem simultane razgradnje [[Adenozin trifosfat]]a ([[ATP]])
| '''X + Y + ATP → XY + ADP + Pi'''
| [[Sintetaza]]
|}
23.119

izmjena