Razlika između izmjena na stranici "Frekvencija alela"

===Diploidi===
Ako su <math>f(AA)</math>, <math>f(Aa)</math>, i <math>f(aa)</math> frekvencije tri moguća [[genotip]]a po datom [[gen|lokusu]] sa dva alela, tada se rekvencija ''p'' alela ''A'' i frekvuencija ''q'' oalela ''a'' dobije brojanjem. Pošto [[homozigot]]i ''AA'' sadrže samo alel ''A'', a [[heterozigot]]i ''Aa'' polovinu ''A'' alela, ukupna frekvencija ''p'' (alela ''A'') iznosi:
:<math>p=f(\mathbf{AA})+ \frac{1}{2}f(\mathbf{Aa})= \mbox{frequencyfrekvencija of A}</math>
 
Slično tome, frekvuencija ''q'' (alela ''a'' je data obrascem:
 
:<math>q=f(\mathbf{aa})+ \frac{1}{2}f(\mathbf{Aa})= \mbox{frequencyfrekvuencija of a}</math>
 
Prema očekivanju, suma ''p'' + ''q'' = '''1''', pa je zato:
Iz toga slijedi:
 
:<math>q=1-p</math> i <math>p=1-q</math>
 
Ako postoji više od dva različita alelna oblika, frekvenciju za svaki alel je jednostavno naći na osnovu učestalosti pripadajućih homozigota plus pola zbir frekvencija svih heterozigota u kojima se pojavljuje.
23.119

izmjena