Razlika između izmjena na stranici "Frekvencija alela"

Dodano 7 bajtova ,  prije 6 godina
 
===Diploidi===
Ako su <math>f(AA)</math>, <math>f(Aa)</math>, i <math>f(aa)</math> frekvencije tri moguća [[genotip]] a po datom [[gen|lokusu]] sa dva alela, tada se rekvencija ''p'' alela ''A'' i frekvuencija ''q'' oalela ''a'' dobije brojanjem. Pošto [[homozigot]]i ''AA'' sadrže samo alel ''A'', a [[heterozigot]]i ''Aa'' polovinu ''A'' alela, ukupna frekvencija ''p'' (alela ''A'') iznosi:
:<math>p=f(\mathbf{AA})+ \frac{1}{2}f(\mathbf{Aa})= \mbox{frequency of A}</math>
 
Slično tome, frekvuencija ''q'' (alela ''a'' je data obrascem:
Similarly, the frequency ''q'' of the a-allele is given by
 
:<math>q=f(\mathbf{aa})+ \frac{1}{2}f(\mathbf{Aa})= \mbox{frequency of a}</math>
 
Prema očekivanju, suma ''p'' + ''q'' = '''1''', pa je zato:
:<math>p+q=f(\mathbf{AA})+f(\mathbf{aa})+f(\mathbf{Aa})=1</math>.
 
Iz čegatoga slijedi:
 
:<math>q=1-p</math> andi <math>p=1-q</math>
 
:<math>q=1-p</math> and <math>p=1-q</math>
Ako postoji više od dva različita alelna oblika, frekvenciju za svaki alel je jednostavno naći na osnovu učestalosti pripadajućih homozigota plus pola zbir frekvencija svih heterozigota u kojima se pojavljuje.
 
Frekvenciji alela se uvijek može izračunati i iz [[genotip|genotipskih frekvencija]], što ne mora odgovarati relacijama prema [[Hardy-Weinbergov princip|Hardy-Weinbergovom principu]] koji počiva na uvjetima [[panmiksija|slučajnog parenja]] u populaciji. To je dijelom zbog ''tri'' genotipske frekvencije i frekvencije ''dva'' alela. Jednostavnije je smanjenje sa tri na dvije kategorije.
 
===Primjer populacije===
23.119

izmjena