Frekvencija alela: razlika između verzija

Dodana 2.364 bajta ,  prije 7 godina
nema sažetka izmjene
No edit summary
No edit summary
 
Na primjer, fekvencije od 20% zmači da toliko [[jedinka|jedinki]]u datoj populaciji nosi taj alel.
== Kalkulacija alelnih frekvenca prema genotipovima==
Kalkulacije relativne učetalostu alela ovise o [[ploidija|šloidiji]] [[vrsta]] sa [[autosom]]nim genima.
 
===Monoploidi===
Frekvencija datog alela ''a'' j e rezultat dijeljenja broja negovih kopija sa veličinom populacije ili uzorka.
 
===Diploidi===
Ako su <math>f(AA)</math>, <math>f(Aa)</math>, i <math>f(aa)</math> frekvencije tri moguća [[genotip]] a po datom [[gen|lokusu]] sa dva alela, tada se rekvencija ''p'' alela ''A'' i frekvuencija ''q'' oalela ''a'' dobije brojanjem. Pošto [[homozigot]]i ''AA'' sadrže samo alel ''A'', a [[heterozigot]]i ''Aa'' polovinu ''A'' alela, ukupna frekvencija ''p'' (alela ''A'') iznosi:
:<math>p=f(\mathbf{AA})+ \frac{1}{2}f(\mathbf{Aa})= \mbox{frequency of A}</math>
 
Similarly, the frequency ''q'' of the a-allele is given by
 
:<math>q=f(\mathbf{aa})+ \frac{1}{2}f(\mathbf{Aa})= \mbox{frequency of a}</math>
 
Prema očekivanju suma ''p'' + ''q'' = '''1''', pa je zato:
:<math>p+q=f(\mathbf{AA})+f(\mathbf{aa})+f(\mathbf{Aa})=1</math>
 
Iz čega slijedi:
 
:<math>q=1-p</math> and <math>p=1-q</math>
Ako postoji više od dva različita alelna oblika, frekvenciju za svaki alel je jednostavno naći na osnovu učestalosti pripadajućih homozigota plus pola zbir frekvencija svih heterozigota u kojima se pojavljuje.
 
Frekvenciji alela se uvijek može izračunati i iz [[genotip|genotipskih frekvencija]], što ne mora odgovarati relacijama prema [[Hardy-Weinbergov princip|Hardy-Weinbergovom principu]] koji počiva na uvjetima [[panmiksija|slučajnog parenja u populaciji. To je dijelom zbog ''tri'' genotipske frekvencije i frekvencije ''dva'' alela. Jednostavnije je smanjenje sa tri na dvije kategorije.
 
===Primjer populacije===
Zamislimo populaciju sa 10 [[individua]] i dati lokus sa dva moguća alela: ''A'' i ''a''. Consider a population of ten individuals and a given locus with two possible alleles, ''A'' and ''a''. Zatim pretpostavimo da su [[genotip]]ovi jedinki kako slijedi:
:''AA'', ''Aa'', ''AA'', ''aa'', ''Aa'', ''AA'', ''AA'', ''Aa'', ''Aa'', i ''AA''
Tada su frekvencije alela ''A'' ''a'':
 
:<math>p=prob_A=\frac{2+1+2+0+1+2+2+1+1+2}{2*10}=0.7</math>
 
:<math>q=prob_a=\frac{0+1+0+2+1+0+0+1+1+0}{2*10}=0.3</math>,
 
Tako, akoje lokus slučajan, vjerovatnoća je 70% pojave slela ''A'', a 30% šanse je za alel ''a''.
 
 
 
==Reference==
{{reference}}
23.119

izmjena