Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: razlika između verzija

nema sažetka izmjene
[pregledana izmjena][pregledana izmjena]
No edit summary
No edit summary
 
===Redovni članovi===
{{Div col|cols=3}}
{{Proširiti sekciju}}
* [[Ljubomir Berberović]]
* [[Ivan Cvitković]]
* [[Muris Čičić]]
* [[Vlatko Doleček]]
* [[Esad Duraković]]
* [[Muhamed Filipović]]
* [[Ejup Ganić]]
* [[Muhidin Hamamdžić]]
* [[Kemal Hanjalić]]
* [[Dževad Hozo]]
* [[Serafin Hrkać]]
* [[Dževad Juzbašić]]
* [[Hanifa Kapidžić-Osmanagić]]
* [[Veselko Koroman]]
* [[Boško Kućanski]]
* [[Tvrtko Kulenović]]
* [[Zdenko Lešić]]
* [[Lidija Lincender-Cvijetić]]
* [[Slobodan Loga]]
* [[Enver Mandžić]]
* [[Juraj Martinović]]
* [[Božidar Matić]]
* [[Senka Mesihović-Dinarević]]
* [[Dejan Milošević]]
* [[Adila Pašalić-Kreso]]
* [[Zijo Pašić]]
* [[Branislava Peruničić-Draženović]]
* [[Vladimir Premec]]
* [[Affan Ramić]]
* [[Teodor Romanić]]
* Dževad Sarač
* Abdulah Sidran
* Abdulah Šarčević
* [[Taib Šarić]]
* [[Ivan Štraus]]
* [[Husref Tahirović]]
* Boris Tihi
* Berislav Topić
* Miloš Trifković
* Mladen Trkovnik
* Zlatko Ugljen
* Fikret Vajzović
* fra Petar Perica Vidić
* Mihovil Vlahinić
{{Div col end}}
 
===Dopisni članovi===