Panični poremećaj: razlika između verzija

[nepregledana izmjena][nepregledana izmjena]
Terapija je mnogostruka i najčešće se prilagođava svakom pojedincu. Ona uključuje primjenu tricikličnih antidepresiva (npr. imipramin), inhibitore monoaminooksidanse (MAOI, npr. phenelzin), benzodiazepine jakog dejstva (npr. alprazolam) i SSRI (npr. fluvoxamin). Ovi tretmani jako su slični, iako postoji podatak da su SSRI najdjelotvorniji. Ova farmakološka terapija se može kombinovati sa psihoterapijom, npr. sa kognitivno-bihejvioralnom.
 
Metoda koja se pokazala veoma uspješnom u liječenju paničnog poremećaja je metoda One Move, koju je kreirao Joe Barry, čovjek koji je dugo vremena imao panični poremećaj. Metod se bazira na hipotezi koja kaže: Način da se prevaziđe strah je da se suoči sa njim. Radi se o metodi samoliječenja, bez upotrebe medikamenata.
 
==Vanjski linkovi==
48

izmjena