Liskovac (Cazin): razlika između verzija

Uklonjena 102 bajta ,  prije 12 godina
nema sažetka izmjene
m (robot Dodaje: fr:Liskovac (Cazin))
No edit summary
|SlikaInfo = Pogled na Liskovac
}}
'''Liskovac''' se nalazi na sjeverozapadu republike [[Bosna i Hercegovina|Bosne i Hercegovine]] i pripada opštiniopćini [[Cazin]]. U Liskovac spadaju osim centra i okolni zaseoci: Abdići, Bajrektarevići, Beganovći, Čajići, Čovići, Delanovići, Miskići, Mujakići, Šarići i Škrgići. Po reljefu ovo područje je brdovito i šumovito. Najviše brdo je Banda sa preko 500 metara nadmorske visine a ujedno je i najviša tačka na području Cazinskeopćine opštineCazin. Infrastrukturu sačinjavaju jedna osnovna škola, dvije džamije, par prodavnica, ambulantna stanica, veterinarska apoteka, pošta, asfaltni put preko Begovihnaselja KafanaBegove Kafane u pravcu [[Cazin|Cazina]] i preko Kudića u pravcu [[Velika Kladuša|Velike Kladuše]], nedavno otvoreni put kojim je Liskovac povezan preko Mujakića sa [[Pećigrad|Pećigradom]], kao i vodovodna, električna i telefonska mreža.
 
== Historija ==
 
Prilikom iskopnih radova [[1980]]. godine za zgradu nove osnovne škole pronađeni su ostatciostaci crkve iz [[12. vijek]]a, što dokazuje da je područje Liskovca još tada bilo naseljeno. Arheološki nalazi su pohranjeni u muzeju [[Bihać]].
 
NaŠiri ovimprostor prostorimaovog oduvjeknaselja seu lomiosrednjem sukobvijeku civilizacijaje često predstavljao pogranično područje i stoga je bio i poprište sukoba a na to ukazuju mnoge tvrđave koje su sagrađene i koje su postojale i prije dolaska [[turciTurci|turakaTuraka]] na ove prostore.
Jedna od njih je i kula "Gračanica" koja se nalazi u Liskovcu, a smještena je na samom izvoru potoka Gračanica. Kula Gračanica je bila odbrambenog karaktera i ispod nje je pećina koja je povezana podzemnim kanalima sa kulom, a vjeruje se i da je povezana sa tim podzemnim tunelima sa srednjovjekovnim gradom "Peć" (danas Pećigrad).
 
Kula Gračanica, kula Radetina, i kula Bišovac nalaze se u trokutu i one su imale namjenu da obezbjeđuju grad Mutnik koji se nalazio u samom središtucentru tog trokuta. U to vrijeme je katolička vlastela držala grad Mutnik koji je važio za najveću utvrdu u tom području sve do dolaskanjegove okupacije od strane [[turciTurci|turakaTuraka]] krajempočetkom [[1416. vijek]]a.
 
Dolaskom [[turciTurci|turakaTuraka]] na prostor Krajine ovaj kraj je bio nenaseljen više od 100 godina i služio je kao tampon zona između [[TurskaOsmansko carstvo|TurskeOsmanskog carstva]] i [[Austro-Ugarska|Austro-Ugarske]]. Tada je kula Gračanica služila kao vojnička kasarna u kojoj su boravili naoružani graničari i obezbjeđivali granice [[Osmansko carstvo|Osmanskog carstva]].
 
== Ekonomija ==
 
Prema izjavama uprave mjesnog ureda mještani Liskovca popunjavaju 3% radnih mjesta, 7% penzionera, 60% diasporedijaspore, a 30% mještana bavi se sa poljoprivredom i nadničarskim poslovima.
Brdovito područije cijele mjesne zajednice je idealno samopogodno za uzgoj sitne i krupne stoke, alia suna mještanipodručju biliLiskovca osuđeni da se bore za bolju budućnost, tako dapronađene su otkrili da se ispod Liskovcai nalazizalihe kvalitetankvalitetnog slojevitislojevitog kamenkamena.
Mnoga domaćinstva počinju sa površinskim kopovima i trenutno u Liskovcu ima desetak površinskipovršinskih kopova gdje je preko sezone zaposleno više od 50 radnika. Da bi posao doživio pravi procvat mještaniMještani su i u zimskom periodu organizovali posao s tim da preko cijele zime obrađuju kamen koji je dobio naziv "klesani liskovački kamen" i dostiže cijenu preko 300 KM za jedan kubni metar. Liskovački kamen koristi se u građevinigrađevinstvu po cijeloj [[Evropa|Evropi]]. Kamen od 2-8 cm debljine koristi se za zidanje i oblaganje zidova, a deblji od 8cm za kaldrmu prilaz stambenim obijektima i ograde oko stambeni objekata.
Liskovački kamen se dijeli po kvaliteti boji i debljini.
 
== Obrazovanje ==
 
U Liskovcu se nalazi jedna osnovna škola koja djeluje kao samostalna osnovna škola formirana 011.01 1. [[1982]]. godine. Do tada je dijelovaladjelovala kao područna škola u sastavu osnovne škole Pećigradu Pećigradu.
Škola je registrovana kod osnovnog suda u [[Bihać|Bihaću]]. Počela je sa radom [[1944]]. godine, kao četvororazredna. Te prve školske godine nastavu je pohađalo 49 učenika upisanih u prvi razred. Prvi učitelj bio je Jušić Mehmed Jušić, a nastava se izvodila u mektebu. Tek [[1955]]. godine napravljena je školska zgrada i dijelovaladjelovala kao četverorazredna škola. Nastavu od petog do osmog razreda učenici su pohađali u Pećigradu.
 
[[1980]]. godine u akciji 1000 škola u [[BiH]] napravljena je nova školska zgrada kojom su postignuti svi uslovi za organizovanje nastave od 5. do 8. razreda.
Školska zgrada u Liskovcu i kao relativno nova pretrpjela je velika oštećenja u proteklom bratoubilačkom ratu.
Naime, škola se nalazila na liniji između sukobljenisukobljenih strana [[Peti korpus Armije RBiH|5.Petog Korpusa]]korpusa [[ARBiH]] i Narodne Odbraneodbrane [[Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna|APZBAutonomne pokrajine Zapadne Bosne]], te duži period služila kao kasarna i izbijeglički centar.
 
Zahvaljujući angažavanosti radnika škole, od završetka rata do danas dobar dio oštećenja na školi je saniran, tako da škola sada ispunjava osnovne higijenske i estetske uslove za normalno odvijanje nastave. Međutim još uvijek postoje veliki problemi koje bi u što skorije vrijeme trebalo riješiti, a koje škola nemožene može sama bez veće pomoći nekog sa strane. Ti problemi su uglavnom: zastarijelizastarjeli radiatori centralnog grijanja, nedostatak školskog namiještajanamještaja, nedostatak nastavninastavnih sredstava itd.
 
U sastavu škole radi jedna područna škola, četverorazredna škola u Krivaji. Školska zgrada u Krivaji je potpuno nova. Useljenjem u novu školsku zgradu učenici imaju sve uslove (prostorne i higijenske) za normalno odvijanje nastave. Jedino nedostaje jedan dio nastavninastavnih sredstava i pomagala. Školsko područije sa kojeg dijecadjeca pohađaju nastavu u Liskovačkoj školi obuhvata mijesnemjesne zajednice Liskovac i Krivaju te dijelove mijesnemjesne zajednice Pećigrad, Šturlić i Šumatac.
 
== Kultura ==
 
Na inicijativu miještanamještana MZ Liskovac, tačnije Nuhanović Hasana Nuuhanovića i predsjednika MZ Liskovac Alage Miskića došlo se na ideju o osnivanju kulturno-umjetničkog društva.
Podršku osnivanjaosnivanju KUD-a dodatno su pružili Mujadžić Hasib Mujadžić zvani Hasko i koreograf Ćataković Ibrahim Ćataković.
MZ Liskovac Miskić Alage, došlo se na ideju o osnivanju KUD-a.
Prvi sastanak po tom pitanju održan je 13.11.[[2006]]. god gdje se sastao inicijativni odbor da razmotre način osnivanja.
Podršku osnivanja KUD-a dodatno su pružili Mujadžić Hasib zvani Hasko i koreograf Ćataković Ibrahim.
PrviNaredni sastanak poje tomzakazan pitanju (osnivanjeza KUD-a) održan je 1320.11.[[2006]]. god gdjekojem se sastaoodazvalo inicijativnineočekivan odborbroj damještana, razmotrešto načinje osnivanjapokazalo veliku zainteresovanost za osnivanje KUD-a.
Naredni sastanak je zakazan za 20.11.[[2006]].god kojem se odazvalo neočekivan broj miještana, što je pokazalo veliku zainteresovanost za osnivanje KUD-a.
Istog dana održana je i skupština KUD-a, na kojoj je izabran upravni odbor, predsjednik skupštine, predsjednik KUD-a, predsjednik upravnog odbora, te blagajnik-sekretar.
Za predsjednika skupštine postavljen je Hajduković Muamer Hajduković, predsjednik KUD-a Čović Mustafa Čović, predsjednik upravnog odbora Miskić Alaga Miskić, sekretar KUD-a Sinanović Safet Sinanović.
 
Ubrzo po osnivanju KUD-a Liskovac tačnije 27.11.[[2006]].god u posjet KUD-u stigla je ekipa [[BiH|BH]] radija 1 gdje je snimljena emisija „ Selu u pohode“.
Također svoj prvi nastup imali su članovi izvorne sekcije u [[Velika Kladuša|Velikoj Kladuši]] tačnije 25.11.[[2006]].god svi članovi KUD-a su pristupili s velikom ozbiljnošću i željom za radom u svojim sekcijma u koje su izabrani.
KUD Liskovac trenutno broji oko 100 članova što aktivnih i nešto manjim brojem pasivnih članova.
Raspoređeni su u više sekcija: Izvornaizvorna sekcija u kojoj se nalaze najstariji članovi, folklorna sekcija, muzička, dramska i ritmička.
KUD Liskovac prvenstveno se bavi očuvanjem tradicije i običaja MZ kao i šire.
Do sada je realizovano par nastupa kako u [[KantonUnsko-sanski kanton|Unsko-sanskom kantonu]] tako i van njega.
Jedan takav nastup van kantona je festival u VučkovćimaVučkovićima općinau općini [[Gradačac]], koji je održan 31. juna. [[2007]].god.
 
==Stanovništvo==
 
Po popisu stanovništva iz 1991. godine Liskovac je imao 3345 stanovnika, od kojih su 99% Bošnjaci. Prema današnjim procjenama Liskovac trenutno ima 4000 stanovnika.
 
=== Nacionalni sastav stanovništva - MZ Liskovac, popis [[1991]]===
200

izmjena