Ostrvska država

Ostrvska država ili otočna država je država koja se u potpunosti sastoji od jednog, više ostrva ili samo dijela jednog ostrva i ne pripada ni jednom dijelu kopna nekog kontinenta. Time se razlikuje od kontinentalnih i obalnih država.

Ostrvske države u svijetu

Ona ima suverena prava na području arhipelaškog mora koje je okružuje. Arhipelaško je more dio mora koji je omeđen pravcima koji spajaju vanjske tačke najudaljenijih ostrva, s time da pravac ne smije biti duži od 100 milja.

Popis po površini Uredi

Također pogledajte Uredi