Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996 - kantonalne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996. za kantonalne skupštine FBiH održani su 14. septembra 1996. godine. Pored članova Skupštine kantona, birani su i članovi Predstavničkog doma, Parlamenta Bosne i Hercegovine Predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavnici za Narodnu skupštinu Republike Srpske, te Predsjednik Republike Srpske.[1]

Rezultati

uredi
Rezultati izbora za Skupštine kantona Federacije Bosne i Hercegovine[1]
Stranka  
USK
 
PK
 
TK
 
ZDK
 
BPK
 
SBK
 
HNK
 
ZHK
 
KS
 
K10
Ukupno
Stranka demokratske akcije 39 3 33 40 26 29 19 - 28 217
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 3 - 5 6 4 1 2 - 21
Združena lista BiH 1 1 - 9 4 1 2 1 - 18
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 1 17 3 6 - 23 28 29 13 120
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine - - - - - - - 2 - 2
Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine 6 - - - - - - - - - 6
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Unsko-sanski kanton

uredi
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996.1998. →
(Kantonalna skupština Unsko-sanskog kantona)
 %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
76,50
11,94
4,97
2,76
2,27
0,73
0,34
0,24
0,23
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
e Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Unsko-sanskog kantona na izbore je izašlo 162.479 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 156.919 (96,58%), a nevažećih 5.560 (3,42%). Za izbore je bilo prijavljeno 8 političkih partija i jedna koalicijska lista partija. Birano je 50 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Unsko-sanskog kantona[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Stranka demokratske akcije 120.048 39 76,50%
Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine 18.743 6 11,94%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 7.799 3 4,97%
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 4.346 1 2,76%
Združena lista BiH 1 3.557 1 2,27%
Bosanska stranka 1.148 0 0,73%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 539 0 0,34%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 383 0 0,24%
Liberali Bosne i Hercegovine 356 0 0,23%
Ukupno 162.479
Važeći glasovi 156.919 96,58%
Nevažeći glasovi 5.560 3,42%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Posavski kanton

uredi
Opći izbori
u Bosni i Hercegovini 1996.
1998. →
(Kantonalna skupština Posavskog kantona)
 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
83,42
13,25
2,83
0,33
0,18
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
c Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Posavskog kantona na izbore je izašlo 30.856 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 28.523 (96,58%), a nevažećih 2.333 (3,42%). Za izbore je bilo prijavljeno 4 političke partije i jedna koalicijska lista partija. Birano je 20 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Posavskog kantona[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23.794 17 83,42%
Stranka demokratske akcije 3.778 3 13,25%
Združena lista BiH 1 806 0 2,83%
Bosanska stranka 95 0 0,33%
Liberali Bosne i Hercegovine 50 0 0,18%
Ukupno 30.856
Važeći glasovi 28.523 92,44%
Nevažeći glasovi 2.333 7,56%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Tuzlanski kanton

uredi
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996.1998. →
(Kantonalna skupština Tuzlanskog kantona)
 %
70
60
50
40
30
20
10
0
62,82
17,27
9,60
6,80
1,18
0,68
0,55
0,31
0,31
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
b Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Tuzlanskog kantona na izbore je izašlo 264.752 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 257.527 (97,27%), a nevažećih 7.225 (2,73%). Za izbore je bilo prijavljeno 10 političkih partija i jedna koalicijska lista partija. Birano je 50 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Tuzlanskog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Stranka demokratske akcije 161.785 33 62,82%
Združena lista BiH 1 44.486 9 17,27%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 24.732 5 9,60%
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 17.517 3 6,80%
Bosanska stranka 3.051 0 1,18%
Liberali Bosne i Hercegovine 1.754 0 0,68%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 1.429 0 0,55%
Stranka privrednog prosperiteta Bosne i Hercegovine 809 0 0,31%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 770 0 0,31%
Liberalno bošnjačka organizacija Bosne i Hercegovine 716 0 0,27%
Bosanskohercegovačka patriotska stranka 478 0 0,18%
Ukupno 264.752
Važeći glasovi 257.527 97,27%
Nevažeći glasovi 7.225 2,73%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Zeničko-dobojski kanton

uredi
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996.1998. →
(Kantonalna skupština Zeničko-dobojskog kantona)
 %
70
60
50
40
30
20
10
0
65,32
14,90
9,35
7,25
1,09
0,58
0,41
0,38
0,72
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
d Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Zeničko-dobojskog kantona na izbore je izašlo 233.172 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 227.450 (97,54%), a nevažećih 5.722 (2,45%). Za izbore je bilo prijavljeno 9 političkih partija i jedna koalicijska lista partija. Birano je 59 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Zeničko-dobojskog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Stranka demokratske akcije 148.574 40 65,32%
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 33.901 9 14,90%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 21.273 6 9,35%
Združena lista BiH 1 16.491 9 7,25%
Bosanska stranka 2.488 0 1,09%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 1.322 0 0,58%
Liberali Bosne i Hercegovine 927 0 0,41%
Stranka privrednog prosperiteta Bosne i Hercegovine 864 0 0,38%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 692 0 0,30%
Liberalno bošnjačka organizacija Bosne i Hercegovine 481 0 0,21%
Bosanskohercegovačka patriotska stranka 427 0 0,19%
Ukupno 233.172
Važeći glasovi 227.450 97,55%
Nevažeći glasovi 5.722 2,45%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Bosansko-podrinjski kanton

uredi
Opći izbori u
Bosni i Hercegovini 1996.
1998. →
(Kantonalna skupština
Bosansko-podrinjskog kantona)
 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
80,82
13,55
3,94
1,14
0,37
0,16
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
c Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona na izbore je izašlo 15.832 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 15.482 (97,79%), a nevažećih 350 (2,21%). Za izbore je bilo prijavljeno 5 političkih partija i jedna koalicijska lista partija. Birano je 31 predstavnik, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Stranka demokratske akcije 12.512 26 80,82%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2.098 4 13,55%
Združena lista BiH 1 611 1 3,94%
Bosanska stranka 177 0 1,14%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 58 0 0,37%
Bosanskohercegovačka patriotska stranka 26 0 0,16%
Ukupno 15.832
Važeći glasovi 15.482 97,79%
Nevažeći glasovi 350 2,21%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Srednjobosanski kanton

uredi
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996.1998. →
(Kantonalna skupština Srednjobosanskog kantona)
 %
60
50
40
30
20
10
0
50,99
41,99
2,74
2,48
0,87
0,72
0,37
0,16
0,09
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
c Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Srednjobosanskog kantona na izbore je izašlo 171.959 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 167.680 (97,51%), a nevažećih 4.279 (2,49%). Za izbore je bilo prijavljeno 8 političkih partija, jedan nezavisni kandidat i jedna koalicijska lista partija. Birano je 55 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Srednjobosanskog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Stranka demokratske akcije 85.499 29 50,99%
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 70.414 23 41,99%
Združena lista BiH 1 4.593 2 2,74%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 4.158 1 2,48%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 1.458 0 0,87%
Bosanska stranka 707 0 0,42%
Liberali Bosne i Hercegovine 298 0 0,18%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 275 0 0,16%
Liberalno bošnjačka organizacija Bosne i Hercegovine 159 0 0,09%
Rasim Maslić 119 0 0,07%
Ukupno 171.959
Važeći glasovi 167.680 97,51%
Nevažeći glasovi 4.279 2,49%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Hercegovačko-neretvanski kanton

uredi
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996.1998. →
(Kantonalna skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona)
 %
60
50
40
30
20
10
0
54,80
37,13
2,93
2,78
0,95
0,44
0,32
0,22
0,18
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
d Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona na izbore je izašlo 160.568 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 156.833 (97,68%), a nevažećih 3.735 (2,32%). Za izbore je bilo prijavljeno 9 političkih partija i jedna koalicijska lista partija. Birano je 50 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 85.951 28 54,80%
Stranka demokratske akcije 58.325 19 37,13%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 4.603 2 2,93%
Združena lista BiH 1 4.364 2 2,78%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 1.496 0 0,95%
Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine 689 0 0,44%
Bosanska stranka 506 0 0,32%
Liberali Bosne i Hercegovine 352 0 0,22%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 282 0 0,18%
Liberalno bošnjačka organizacija Bosne i Hercegovine 265 0 0,17%
Ukupno 160.568
Važeći glasovi 156.833 97,67%
Nevažeći glasovi 3.735 2,32%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Zapadnohercegovački kanton

uredi
Opći izbori u
Bosni i Hercegovini 1996.
1998. →
(Kantonalna skupština
Zapadnohercegovačkog kantona)
 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90,04
6,70
1,92
1,00
0,03

Za izbor predstavnika u skupštinu Zapadnohercegovačkog kantona na izbore je izašlo 55.519 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 53.802 (96,91%), a nevažećih 1.717 (3,09%). Za izbore je bilo prijavljeno 5 političkih partija. Birano je 31 predstavnik, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Zapadnohercegovačkog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 48.448 29 90,04%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 3.607 2 6,70%
Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine 1.032 0 1,92%
Stranka demokratske akcije 699 0 1,0%
Bosanska stranka 16 0 0,03%
Ukupno 55.519
Važeći glasovi 53.802 96,91%
Nevažeći glasovi 1.717 3,09%
Ukupan broj birača -

Kanton Sarajevo

uredi
Opći izbori u Bosni i Hercegovini 1996.1998. →
(Kantonalna skupština Kantona Sarajevo)
 %
60
50
40
30
20
10
0
59,46
17,19
12,70
5,97
1,21
0,79
0,67
0,48
1,53
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
b Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Kantona Sarajevo na izbore je izašlo 204.847 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 198.303 (96,81%), a nevažećih 6.544 (3,19%). Za izbore je bilo prijavljeno 11 političkih partija, jedan nezavisni kandiat i jedna koalicijska lista partija. Birano je 45 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Kantona Sarajevo[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Stranka demokratske akcije 117.920 28 59,46%
Združena lista BiH 1 34.085 8 17,19%
Stranka za Bosnu i Hercegovinu 25.179 6 12,70%
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 11.832 3 5,97%
Bosanska stranka 2.406 0 1,21%
Građanska demokratska stranka Bosne i Hercegovine 1.569 0 0,79%
Liberali Bosne i Hercegovine 1.335 0 0,67%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 953 0 0,48%
Bosanskohercegovačka patriotska stranka 892 0 0,45%
Liberalno bošnjačka organizacija Bosne i Hercegovine 781 0 0,39%
Stranka privrednog prosperiteta Bosne i Hercegovine 542 0 0,27%
Bosanska demokratska unija 435 0 0,22%
Bambud Fadlija 374 0 0,19%
Ukupno 204.847
Važeći glasovi 198.303 96,80%
Nevažeći glasovi 6.544 3,20%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Kanton br. 10

uredi
Opći izbori
u Bosni i Hercegovini 1996.
1998. →
(Kantonalna skupština
Kantona br. 10)
 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
80,37
12,06
3,54
2,13
1,62
0,28
Vorlage:Wahldiagramm/Wartung/Primjedbaen
Primjedbe:
d Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS BiH, MBO i Republikanci

Za izbor predstavnika u skupštinu Kantona br. 10 na izbore je izašlo 51.902 glasača. Od ukupnog broja glasova, važećih je bilo 49.580 (95,53%), a nevažećih 2.322 (4,47%). Za izbore je bilo prijavljeno 5 političkih partija i jedna koalicijska grupa partija. Birano je 15 predstavnika, a mandat predstavnika je bio dvije godine.

Rezultati izbora za Skupštinu Zapadnohercegovačkog kanton[1]
Partija Glasovi Poslanici %
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 39.847 13 80,37%
Stranka demokratske akcije 5.979 2 12,06%
Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine 1.753 0 3,54%
Združena lista BiH 1 1.058 0 2,13%
Hrvatska čista stranka prava Bosne i Hercegovine 803 0 1,62%
Bosanska stranka 140 0 0,28%
Ukupno 51.902
Važeći glasovi 49.580 95,53%
Nevažeći glasovi 2.322 4,47%
Ukupan broj birača -
Napomene 1Lista se sastojala od partija UBSD, SDP BiH, HSS, MBO i Republikanci

Reference

uredi

Vanjski linkovi

uredi