Muhamed-han Zulkadrioglu

Muhamed-han Zulkadrioglu je namjesnikovao Bosnom od 1549-1550. godine. Potomak je od Zulkadrioglu iz Anadolije, a potiče od velikih hanova Tahmaspa. 1534. godine prebjegao je na Osmansku stranu od kizilbaša, i poklonio se sultan Sulejmanu (vl. 1520-1566). Poslije je bio sandžakbeg u vilajetu Erzurum, pa je bio imenovan Bosanskim sandžakbegom, a iza toga bio je sandžakbeg Nikopolja. Ne zna se kada je umro, mada historičar Safvet-beg Bašagić tvrdi da je umro u Sarajevu. Za godinu dana što je bio sandžakbeg, nikakvi pohodi i ratovi nisu vođeni.

Reference uredi

  • Vedad Bišćević: "Bosanski namjesnici Osmanskog doba (1463-1878)" Sarajevo Mart 2006